Hotărârea nr. 116/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei Consiliului Municipal Iaşi pentru anul 2001 la Fondul de Dezvoltare Regională a Regiunii Nord - Est

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuţiei Consiliului Municipal Iaşi pentru anul 2001, la

Fondul de Dezvoltare Regională a Regiunii Nord - Est

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Biroul Strategii, Cercetare - Dezvoltare, Prognoze din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.20 lit.(f) din Legea nr.69/1991 modificată şi republicată în 1996 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere Legea nr.151/1998, privind dezvoltarea regională în România;

            Având în vedere Hotărârea nr.3 din 1 februarie 2001 a Consiliului Regional Nord - Est;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 modificată şi republicată în 1996 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă contribuţia Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru anul 2001, în valoare de 518.692.500 lei la Fondul de Dezvoltare Regională al Regiunii Nord - Est.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

cons.Valeriu Condurache                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.116

din 30 aprilie 2001