Hotărârea nr. 113/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării directe spre execuţie către D.S.P.M. - CITADIN a lucrării "CANALIZARE STRADA DONOS" MUNICIPIUL IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încredinţării directe spre execuţie către D.S.P.M. - CITADIN, a lucrării "CANALIZARE STRADA DONOS",  MUNICIPIUL IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere O.G.12/1993 privind achiziţiile publice şi prevederile Ordinului comun al M.F. şi M.L.P.A.T. nr.784/34/N din 1998, privind conţinutul cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor şi decontare a execuţiei lucrărilor, completat cu Ordinul comun al M.F. şi M.L.P.A.T. nr.553/5367/NN din 1999;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă încredinţarea directă a executării obiectivului "Canalizare strada Donos" din Iaşi, către CITADIN DSPM Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Valeriu Condurache                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.113

din 30 aprilie 2001