Hotărârea nr. 111/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2000 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2000 al

Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, cu privire la exercitarea drepturilor prezentate de lege privind regiile autonome pe care le-a înfiinţat;

            Având în vedere raportul de specialitate a Direcţiei Economice privind Bilanţul contabil al R.A.T.C.Iaşi pe anul 2000;

            Având în vedere expunerea de motive privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2000 al R.A.T.C.Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 actualizată şi modificată prin O.G.nr.22/1996;

            In temeiul articolului nr.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă "BILANTUL CONTABIL" pe anul 2000 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi.

            Art.2 Direcţia Economică şi Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Valeriu Condurache                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.111

din 30 aprilie 2001