Hotărârea nr. 110/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 înregistrat sub nr.11915/20.02.2001;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.76/2000 privind bugetul de stat de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 şi OG nr.14/1998 privind activităţile autofinanţate;

            In temeiul art.21, lit.e, art.92-94 şi art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli - buget local pe anul 2000 la venituri în sumă de 401.747.371 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 413.716.341 mii lei.

            Art.2 Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli - din taxe speciale pe anul 2000 la venituri în sumă de 35.310.978 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 30.675.017 mii lei.

            Art.3 Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate pe anul 2000 la venituri în sumă de 112.469.443 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 112.588.671 mii lei.

            Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată direcţiei Economice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Valeriu Condurache                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.110

din 30 aprilie 2001