Hotărârea nr. 11/2001

HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Piaţa Unirii nr. 12 parter către Complexul Naţional Muzeal " Moldova" Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Piaţa Unirii nr. 12, parter către Complexul Naţional  Muzeal " Moldova" Iaşi

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa 903/22.01. 2001 a Complexului Naţional Muzeal "Moldova" Iaşi;

Având în vedere referatul nr. 903/22.01.2001 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

În conformitate cu prevederile art. 86 şi art. 28 din Legea nr. 69/19991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se atribuie în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani, Complexului Naţional Muzeal "Moldova" Iaşi, spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, Piaţa Unirii nr. 12.

Art. 2. Complexul Naţional Muzeal "Moldova" va pune la dispoziţie în mod gratuit Primăriei Municipiului Iaşi sălile  pentru expoziţii din cadrul acestui complex.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica la DAFIS şi Complexului Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              SECRETAR

                cons. Carmen Grădeanu                     cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.11

din 29 ianuarie 2001