Hotărârea nr. 109/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului material familiilor salariaţilor decedaţi în accidentul colectiv de la "Citadin" - D.S.P.M.Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării ajutorului material, familiilor salariaţilor decedaţi în accidentul colectiv de la "Citadin" - D.S.P.M.Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere "Raportul" întocmit de "Citadin" - D.S.P.M.Iaşi, privind acordarea unui ajutor material în valoare de 25.000.000 lei pentru fiecare familie, a celor 4 salariaţi care au decedat în urma accidentului colectiv din ziua de 23.04.2001;

            Având în vedere art.20 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.69/1991;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se acordă un ajutor material în valoare de 25.000.000 lei din fondul social al unităţii pentru fiecare familie a salariaţilor decedaţi în urma accidentului colectiv de la "Citadin" D.S.P.M.Iaşi, din ziua de 23.04.2001 şi anume familia Bacalu  Gheorghe, familia Andruc Constantin, familia Buruiană Romeo şi familia Roscan Dumitru.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

   cons.Valeriu Condurache                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.109

din 30 aprilie 2001