Hotărârea nr. 108/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al "CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi pe anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

"CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi, pe anul 2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate înaintat de "CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi, în temeiul Legii nr.69/1991 modificată şi completată şi Legea bugetului de stat nr.36/1999;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al "CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi pentru anul 2001, în sumă de 211.321.000 mii lei.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată către "CITADIN" D.S.P.M. Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Valeriu Condurache                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.108

din 30 aprilie 2001