Hotărârea nr. 107/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.216/26.04.2001- privind bugetul de stat pe anul 2001;

            Având în vedere prevederile art.5 alin.1, art.19, art.20 alin.4 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 înregistrat la nr.23762/12.04.2001;

            Având în vedere prevederile art.21, lit.e, art.92-94 şi art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, la venituri în sumă de 881.110.000 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 881.110.000 mii lei.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi CFS a Judeţului Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞERDINŢĂ,                             SECRETAR,

   cons.Valeriu Condurache                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.107

din 30 aprilie 2001