Hotărârea nr. 104/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii către S.C."SKULT"S.R.L. a spaţiului comercial situat în Iaşi Pasaj A.Panu nr.1B/2B - Pivniţele Grigore Ureche aflat în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi în vederea finalizării şi exploatării

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                     

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii către S.C."SKULT"S.R.L. a spaţiului comercial situat în Iaşi, Pasaj A.Panu nr.1B/2B - Pivniţele Grigore Ureche, aflat în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi ,  în vederea finalizării şi exploatării 

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.4756/12.03.2001 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere solicitarea S.C."SKULT"SRL înregistrată sub nr.4756/6.03.2001;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă închirierea gratuită către S.C."SKULT"S.R.L. a spaţiului comercial situat în Iaşi, Pasaj A.Panu nr.1B/2B - Pivniţele Grigore Ureche, aflat în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi ,  în vederea finalizării şi exploatării.

            Art.2 Inchirierea va fi gratuită până la amortizarea investiţiei.

            Art.3 După amortizarea investiţiei aceasta va trece în patrimoniul Consiliului Local Iaşi urmând a se perfecta contractul de închiriere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

            Art.4 Perfectarea contractului de închiriere se va face prin grija Primarului Municipiului Iaşi şi a serviciilor de specialitate.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat, Serviciului Investiţii şi S.C."SKULT"SRL.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

cons.Valeriu Condurache                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.104

din 30 aprilie 2001