Hotărârea nr. 102/2001

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a trei amplasamente în vederea amenajării unei parcări în Aleea Decebal lateral bl.D4

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică a trei amplasamente în vederea amenajării unei parcări în Aleea Decebal lateral bl.D4

 


           
Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 6.04.2001;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.69/1991, modificată şi republicată;

In cofnormitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în condiţiile legii a trei amplasamente locuri de parcare în vederea încheierii de contracte de folosinţă.

            Taxa minimă de pornire a licitaţiei este de 112.000 lei/lună, taxă indexabilă anual.

            Art.2 Se aprobă amenajarea unei parcări pe terenul Primăriei în Aleea Decebal lângă blocul D4 (planşa anexată).

            Art.3 Taxele pentru obţinerea autorizaţiilor de construire vor fi suportate de către beneficiari (câştigătorii licitaţiei).

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

cons.Valeriu Condurache                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.102

din 30 aprilie 2001