Hotărârea nr. 10/2001

HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str. N. Gane nr. 20 A către Tribunalul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str. N. Gane nr. 20 A către Tribunalul Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresele 23473/06.12.2000 şi 129/05.01.2001 ale Tribunalului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr. 129/08.01.2001 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            În conformitate cu prevederile art. 86 şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art. 1. Se atribuie în folosinţă gratuită pe o perioadă de 24 ani, până la 28.02.2025, Tribunalului Iaşi spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str. N. Gane nr. 20 A.

            Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica La DAFIS şi Tribunalului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  SECRETAR

  Cons. Carmen Grădeanu                             cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.10

din 29 ianuarie 2001