Hotărârea nr. 1/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.296 din 30.10.2000 privind indexarea taxelor şi impozitelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.296 din 30.10.2000 privind indexarea taxelor şi impozitelor locale, amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

- Hotărârea nr.296/16.12.1999 şi Hotărârea nr.81/03.04.2000 privind indexarea impozitelor şi a taxelor în anul 2000;

- Hotărârea nr.368/18.12.2000;

- Indicele de inflaţie calculat de Direcţia de Statistică Iaşi pentru perioada noiembrie 1999 - octombrie 2000;

- In temeiul art.58 din Legea nr.27/1994 modificată;

- In conformitate cu art.49 din legea nr.27/1994 modificată;

In baza art.28 din Legea nr.69/1991, lege a administraţiei publice locale cu modificările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Hotărârea Consiliului Local nr.296/30.10.2000 se modifică şi se completează după cum urmează:

La Art.1 se adaugă alineatul 3 care va avea următorul cuprins:

"Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe terenurile  proprietatea persoanelor fizice şi taxa asupra mijloacelor de transport aparţinând contribuabililor persoane fizice, pentru anul 2001 calculat potrivit anexelor la H.C.L.nr.296/30.10.2000, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.368/18.12.2000, în sume absolute după indexare, se reduce cu 40%".

Art.2 Se aprobă modificarea H.C.L.nr.295 din 30 octombrie 2000 - privind zonarea terenurilor aflate în intravilanul municipiului Iaşi, pe categorii de impozite, după cum urmează:

"Zona Bucium din municipiul Iaşi, va trece de la categoria A de impozitare la categoria B de impozitare".

Art.3 Prezenta hotărâre se va aplica de la 01.01.2001.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică pentru aducere la îndeplinire Direcţiei Finanţelor Publice Locale şi Direcţiei de Urbanism .

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Dan Cârlan                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.1

din 13 ianuarie 2001