• Hotărârea 397/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea imobilului în suprafaţă de 3967 mp. situat în Iaşi Şos.Naţională nr.43 în patrimoniul privat al Consiliului Local Iaşi
 • Hotărârea 396/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind adoptarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al S.C.TERMO SERVICE S.A IASI
 • Hotărârea 395/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr.10 din H.C.L.336/29.11.2001 cu taxele de cazare pentru Casa de oaspeţi din str.N.Gane nr.1 şi a apartamentelor de protocol din str.Prof.Cujbă nr.5
 • Hotărârea 394/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru COMPLEX HOTELIER MUNICIPAL CASA DE OASPETI SI APARTAMENTE DE PROTOCOL
 • Hotărârea 393/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în întreţinere şi exploatare către R.A.T.C. a iluminatului public în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 392/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabila IVANOSCHI VIRGINIA din Iaşi str.Cozma Toma nr.87 bl.571 sc.A ap.9
 • Hotărârea 391/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilul IGNATESCU AURELIAN din Iaşi str.Lacului nr.12/660/B/4/16
 • Hotărârea 390/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabila ONOFRASI VIORICA din Iaşi şos.Naţională 194 bl.D sc.D ap.17
 • Hotărârea 389/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilul GRIGORE GEORGEL din Iaşi Bd.Poitiers nr.1
 • Hotărârea 388/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilul CIOBANU DUMITRU din Iaşi str.Vasile Lupu nr.110 Bl.D4 sc.C et.1 ap.3
 • Hotărârea 387/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a taxei de publicitate (3%) restante precum şi scutirea la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere aferente datorate de S.C.HIT MEDIA INVESTMENTS SA IASI
 • Hotărârea 386/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a taxei de publicitate (3%) restante precum şi scutirea la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere aferente datorate de S.C.VOX T SRL IASI
 • Hotărârea 385/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a taxei de publicitate (3%) restante precum şi scutirea la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere aferente datorate de S.C.MEDIAPRO INTERNATIONAL SA IASI
 • Hotărârea 384/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT ÎN COMUN IASI
 • Hotărârea 383/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al "CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi pe anul 2002
 • Hotărârea 382/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Direcţiei de Salubritate Iaşi pe anul 2002
 • Hotărârea 381/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 380/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "Bugetului de venituri şi cheltuieli" al R.A.D.E.T.Iaşi pentru anul 2002
 • Hotărârea 379/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul şi suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001
 • Hotărârea 378/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr.12617/15.03.1999 dintre Consiliul Local Municipal Iaşi şi Studioul de Televiziune "TELE'M"
 • Hotărârea 377/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002
 • Hotărârea 376/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei închiderilor exterioare a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă situate la parterul blocului 10 Poitiers
 • Hotărârea 375/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea în principiu a Planului local de acţiune "RROMII 2001 - 2004"
 • Hotărârea 374/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind proiectarea prin resurse proprii şi încredinţarea directă către DSPM Citadin a execuţiei "COMPLEXULUI DE AGREMENT BREAZU" pe terenul în suprafaţă de 8,5 ha. proprietate a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 373/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC URBAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE IN MUNICIPIUL IASI şi aprobarea caietului de sarcini
 • Hotărârea 372/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indexarea actualelor tarife pentru chiriile la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea şi patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 371/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 prin virarea de credite de la un capitol la alt capitol şi utilizarea fondului de rezervă constituit
 • Hotărârea 370/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea DIRECTIEI DE SALUBRITATE
 • Hotărârea 369/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A.D.E.T.Iaşi
 • Hotărârea 368/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Complexului Hotelier Municipal din cadrul Direcţiei Pieţe
 • Hotărârea 367/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 300 00 mp. situat în Iaşi - Str.Neculau nr.9A în vederea extinderii construcţiei proprietate personală
 • Hotărârea 366/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 300 00 mp situat în Iaşi - Strada Neculau 9A
 • Hotărârea 365/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 2297 85 mp. situat în Iaşi - Str.Nicolau cvartal 21 parcela 777 destinat construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 364/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 2297 85 mp.situat în Iaşi - Strada Nicolau cvartal 21 parcela 777
 • Hotărârea 363/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinţă în zona Bucium tarlaua 164 parcela 1/1(6709/4/1)
 • Hotărârea 362/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea licitaţiei pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la ansamblul statuar "Al.I.Cuza"Piaţa Unirii Iaşi
 • Hotărârea 361/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cumpărarea terenurilor proprietate privată situate în zona mânăstirii "FRUMOASA" de către Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 360/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 33 80 mp. situat în Iaşi - Str.Vasile Alecsandri la parterul blocului I1 în vederea extinderii spaţiului aparţinând S.C.TEHNOTON S.A.
 • Hotărârea 359/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 33 80 mp. situat în Iaşi - Strada Vasile Alecsandri la parterul blocului I1
 • Hotărârea 358/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă de către S.C."ARMAND PROD SERV"S.R.L. a terenului în suprafaţă de 821 mp. situat în Iaşi - Strada Holboca nr.10 în vederea extinderii halei de producţie deţinută de societate
 • Hotărârea 357/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi de a negocia şi semna Acordul de sprijin reciproc cu privire la împrumutul contractat de R.A.J.A.C.Iaşi
 • Hotărârea 356/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor mese oficiale pentru delegaţiile conduse de BODO HOMBACH - Preşedintele Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est
 • Hotărârea 355/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.153/23.12.1996 şi H.C.L.nr.33/16.03.1998 unde s-a hotărât preluarea din administrarea C.S.S.Unirea Iaşi a două imobile cu teren aferent şi trei terenuri de tenis situate în Iaşi Strada Codrescu nr.6
 • Hotărârea 354/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind restructurarea si modernizarea sistemului energetic
 • Hotărârea 353/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului general de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea aplicării Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
 • Hotărârea 352/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a chiriei restante precum şi scutirea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a chiriei restante pentru S.C.TRUSTUL DE PRESĂ 24 : ORE S.R.L.IAŞI
 • Hotărârea 351/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.261/1.10.2001 referitoare la atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în B-dul Socola nr.104 parter eroului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 HOGHII NECULAI TODERICĂ
 • Hotărârea 350/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea REGULAMENTULUI DE SALUBRITATE
 • Hotărârea 349/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a suprafeţei de 821 mp. teren situat în Iaşi - Strada Holboca nr.10
 • Hotărârea 348/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului în suprafaţă de 2050 mp. proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi situat în vecinătatea Scolii Generale nr.40 "Alecu Russo" la intersecţia Străzilor Libertăţii şi Măgurii în vederea construirii unui lăcaş de cult ortodox şi a casei parohiale
 • Hotărârea 347/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 2050 00 mp. situat în vecinătatea Scolii Generale nr.40 "Alecu Russo" la intersecţia străzilor Libertăţii şi Măgurii
 • Hotărârea 346/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Asociaţiei "Trias Filantropia" a terenului în suprafaţă de 2463 85 mp. proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi situat la intersecţia Str.Frumoasa cu Drum Stradal DS 1532
 • Hotărârea 345/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 2463 85 mp. situat la intersecţia Str.Frumoasa cu DS 1532
 • Hotărârea 344/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei închiderilor exterioare a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă situate la parterul blocului 10 Poitiers Iaşi
 • Hotărârea 343/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,cu privire la constituirea comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil
 • Hotărârea 342/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Biroului de Comunicare şi Relaţii Publice
 • Hotărârea 341/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 2 miliarde de lei pentru obiectivul de investiţii "ACOPERIS IMOBIL" din str.Smârdan nr.5
 • Hotărârea 340/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă din fondul de stat socială sau din patrimoniul Consiliului Local
 • Hotărârea 339/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea destinaţiei de locuinţe de serviciu pentru apartamentele blocului 1004 CUG aflate în proprietatea privată a Consiliului Local
 • Hotărârea 338/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii cuprinsă la art.2 din H.C.L.nr.59/29.03.1999
 • Hotărârea 337/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C.TERMO SERVICE S.A. pe anul 2001 la dotări diverse
 • Hotărârea 336/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 335/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutrea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul ZAHARESCU CONSTATIN SI ELENA din Iaşi Bd.Alexandru cel bun nr.15 bl.E3 sc.D etaj 2 ap.9
 • Hotărârea 334/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul PREDA GHEORGHE din Iaşi str.Străpungere Silvestru nr.9 C3 ap.8
 • Hotărârea 333/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila NICOLAU GEORGETA din Iaşi str.Nicolina 1 Bl.F sc.A et.2 ap.8
 • Hotărârea 332/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 prin virarea de credite de la un cpaitol la alt capitol
 • Hotărârea 331/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale
 • Hotărârea 330/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Zona Bucium tarlaua 164 parcela 1 (6705/1/3) şi 2(6706)
 • Hotărârea 329/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea în proprietatea privată a Consiliului Local Iaşi a două spaţii comerciale situate în piaţa agroalimentară CUG (piaţa SUDULUI)
 • Hotărârea 328/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 5 ani Direcţiei Muncii şi Solidarităţii Sociale Iaşi a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi strada Sărărie nr.143
 • Hotărârea 327/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea trecerii în patrimoniul public al Consiliului Local Iaşi a tronsoanelor 3 şi 4 ale blocului 1004 CUG
 • Hotărârea 326/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în str.Albinelor nr.8 şi str.Păcurari nr.94 în vederea unui schimb de terenuri pentru Doamna Luchian Maria
 • Hotărârea 325/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în şos.Nicolina nr.27 bloc 957 demisol eroului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 ANDREI VIOREL
 • Hotărârea 324/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unui studiu de optimizare a circulaţiei în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 323/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea scutirii de la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru BANCA AGRICOLA SA - Sucursala Iaşi
 • Hotărârea 322/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.266/1 octombrie 2001
 • Hotărârea 321/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al R.A.D.E.T.Iaşi
 • Hotărârea 320/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind regulamentul de administrare pentru parcurile dendrologice Grădina Copou şi Parcul Expoziţiei
 • Hotărârea 319/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Finanţelor Publice Locale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 318/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001
 • Hotărârea 317/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 316/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.50/26.02.2001
 • Hotărârea 315/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind instituirea taxei pentru viză adeverinţe eliberate de către asociaţiile de proprietari şi locatari
 • Hotărârea 314/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE cu privire la renegocierea contractelor de lucrări încheiate de către I.S.J.Iaşi şi a căror finanţare se face de la bugetul local
 • Hotărârea 313/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului local de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei
 • Hotărârea 312/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind amenajarea intersecţiei străzii Păcurari cu strada Manolescu
 • Hotărârea 311/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind autorizarea şi atribuirea în gestiune directă către D.S.P.M.-Citadin a serviciului public de salubrizare
 • Hotărârea 310/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în vecinătatea parcelei atribuite Parohiei "Inălţarea Domnului"
 • Hotărârea 309/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 308/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale şi partide politice
 • Hotărârea 307/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Anastasie Panu nr.28-42 subsol modul nr.4 şi 5 către Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iaşi
 • Hotărârea 306/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.176/31.07.2001 care se referă la componenţa comisiilor Consiliului Local implicate în vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă în conformitate cu H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 305/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 304/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în Municipiul Iaşi - Str.Duca Vodă nr.4A în suprafaţă de 128 mp. şi Bd.Tudor Vladimirescu cvartal 16 parcela CAT 1185 în suprafaţă de 123 42 mp.
 • Hotărârea 303/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în Iaşi - Strada Cicoarei nr.4-12 şi terenul situat în Sos.Iaşi - Ciurea lângă Zdrobitorul de zgură al S.C."FORTUS"S.A. în vederea realizării unui schimb de terenuri pentru Compania de Construcţii "Alex"S.R.L.
 • Hotărârea 302/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea Raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului din B-dul Dacia nr.11-20 bl.DC 1-9 în vederea extinderii prin concesionare directă a brutăriei existente la parterul blocului ca spaţiu aferent
 • Hotărârea 301/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea blocului 250 Dacia şi terenului aferent către A.N.L.
 • Hotărârea 300/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea blocului 482 E şi terenului aferent către A.N.L.
 • Hotărârea 299/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea directă către S.C."Master Foods Industries"S.R.L. a terenului în suprafaţă de 21 93 mp. situat în Iaşi - Str.Nicolina - lângă Oficiul Poştal în vederea extinderii construcţiei
 • Hotărârea 298/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea directă către S.C."Pantelimon"SRL a terenului în suprafaţă de 56 42 mp. situat în Iaşi - str.Arcu nr.13 în vederea extinderii construcţiei
 • Hotărârea 297/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea extinderii spaţiului comercial provizoriu din str.Cernei intersecţie cu strada Crişului
 • Hotărârea 296/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Iaşi a suprafeţei de 21 32 ha. teren identificat în T59 parcelele A 2704 şi CC 2706
 • Hotărârea 295/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de evaluare tehnică a terenului propus spre extindere balcoane pe întreg tronson la bl.A1 nr.184 sc.C din şos.Naţională
 • Hotărârea 294/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - str.Vasile Lupu nr.90C în suprafaţă de 125 70 mp. proprietatea domnului Iordache Ion cu terenul situat în Bd.Nicolae Iorga nr.37B în suprafaţă de 105 50 mp. aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 293/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent imobilelor aflate în patrimoniul S.C.TERMO - SERVICE S.A.
 • Hotărârea 292/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de predare - primire a patrimoniului Regiei Autonome de Termoficare Iaşi
 • Hotărârea 291/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finanţarea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi lucrarea privind Soclu Statuii domnitorului Mihai Viteazul
 • Hotărârea 290/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încredinţarea către DSPM Citadin a lucrărilor privind executarea Soclului Statuii domnitorului MIHAI VITEAZUL
 • Hotărârea 289/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încredinţarea directă Facultăţii de Arhitectură din Iaşi a lucrărilor de proiectare privind Statuia domnitorului MIHAI VITEAZUL
 • Hotărârea 288/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea SERVICIULUI CONTROL ASOCIATII DE PROPRIETARI în cadrul Direcţiei de Audit Public Intern
 • Hotărârea 287/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului Urbanistic - B-dul Socola nr.5 prin care se propune extinderea unei clinici medicale prin concesionare a unei suprafeţe de teren de 1 8 m x 13 0 m pentru realizarea unei săli de primire
 • Hotărârea 286/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi DOMNULUI GRIGORE ILISEI
 • Hotărârea 285/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea Consiliului Local Iaşi la realizarea obiectivului de investiţii - extindere spaţiu la sediul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Iaşi - indicativ A301
 • Hotărârea 284/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aderarea Municipiului Iaşi la Asociaţia Energie -Cites
 • Hotărârea 283/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind invitarea la Iaşi a unor delegaţii din oraşele înfrăţite
 • Hotărârea 282/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea doamnei Stirbu Georgeta din calitatea de cenzor supleant al S.C."Termo Service"S.A. şi numirea doamnei Mihai Daniela în această calitate
 • Hotărârea 281/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind stabilirea legăturilor de înfrăţire şi împuternicirea domnului conf.dr.Constantin Simirad,primarul municipiului Iaşi să ducă tratativele şi să semneze protocolul de înfrăţire cu oraşul Kalavrita din Grecia
 • Hotărârea 280/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind instituirea taxei pentru formularul de cerere în vederea obţinerii certificatului de producător agricol
 • Hotărârea 279/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul BARHAN NECULAI din Iaşi stradela Cetăţuia nr.14 bl.764 sc.A ap.20
 • Hotărârea 278/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici reactualizaţi ai studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii liniilor de tramvai în municipiul Iaşi" aprobarea continuării negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea obiectivului de investiţii şi modificarea organigramei a statului de funcţii şi a numărului de personal ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 277/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării în structură a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001
 • Hotărârea 276/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării capitolului 72.02.20 (cheltuieli materiale) şi introducerea capitolului 72.02.70 (cheltuieli de investiţii - Dotări)
 • Hotărârea 275/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 5 miliarde de lei necesare în vederea modernizării centralelor termice de cvartal aflate în patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi şi administrarea S.C."Termo - Gaz"S.A.
 • Hotărârea 274/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al S.C."TERMO - GAZ" S.A. şi lista de investiţii
 • Hotărârea 273/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei a statului de funcţii a numărului de personal precum şi regulamentului de organizare şi funcţionare al S.C."Termo - Gaz"S.A.
 • Hotărârea 272/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei a statului de funcţii a numărului de personal al S.C."Termo Service"S.A.
 • Hotărârea 271/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Termo - Service S.A. pe anul 2001 şi lista de investiţii
 • Hotărârea 270/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind contribuţia Consiliului Local Iaşi la finanţarea tipăririi lucrării "Hoinar în jurul Iaşului" autor Vasile Ilucă
 • Hotărârea 269/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică de noi trasee aferente transportului public urban de persoane prin curse regulate rapide în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 268/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament cu suprafaţa de 20 0 mp. pentru spaţiu comercial cu fast food construcţie provizorie Calea Chişinăului nr.6
 • Hotărârea 267/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 20 mp. situat în Bd.Carol I nr.48
 • Hotărârea 266/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă Asociaţiei Waldorf - Scoala Waldorf a suprafeţei de 17.912 mp. teren situat în Iaşi -str.Albineţ nr.2 în prelungirea Bulevardului C.A.Rosetti
 • Hotărârea 265/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 2936 mp. situat în Municipiul Iaşi - Bd.Dacia destinat construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 264/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cumpărarea terenurilor proprietate privată situate în zona mânăstirii "FRUMOASA"de către Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 263/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂR+RE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinţă D+P+1E+M în zona S.C.A.Bucium S.A. - Municipiul Iaşi cu modificarea regulamentului PUG aprobat
 • Hotărârea 262/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Iaşi str.Sărărie nr.143 în suprafaţă construită de 34 20 mp. din spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă în spaţiu cu destinaţie de locuinţă
 • Hotărârea 261/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în B-dul Socola nr.104 parter participantului la Revoluţia Română din Decembrie 1989 HOGHII NECULAI TODERICA
 • Hotărârea 260/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului contractelor de comodat în folosinţă gratuită ale medicilor ce folosesc spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 259/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Arcu nr.1 bloc T3 subsol către Cantina de Ajutor Social Iaşi
 • Hotărârea 258/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.222/27 iulie 2001
 • Hotărârea 257/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.218/27 iulie 2001
 • Hotărârea 256/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.184/27 iulie 2001
 • Hotărârea 255/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.183/27 iulie 2001
 • Hotărârea 254/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.182/27 iulie 2001
 • Hotărârea 253/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.181/27 iulie 2001
 • Hotărârea 252/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.180/27 iulie 2001
 • Hotărârea 251/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea în data de 22 septembrie a zilei "In oraşul meu o zi fără maşină!"
 • Hotărârea 250/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - Str.Radu Vodă nr.6C,în suprafaţă de 134,28 mp.,din totalul de 300 mp.,proprietatea domnilor Haraga Florica şi Haraga Ioan,cu terenul situat în vecinătatea proprietăţii din Str.Tudor Nicolae nr.2,în suprafaţă de 119,44 mp.,aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 249/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru REGIA AUTONOMĂ JUDETEANĂ DE APĂ - CANAL IASI
 • Hotărârea 248/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în cvartalul STRUGURILOR
 • Hotărârea 247/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în cvartalul VALEA ADÂNCĂ
 • Hotărârea 246/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în cvartalul Păcurari
 • Hotărârea 245/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în Dealu Bucium
 • Hotărârea 244/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea postului de referent cu studii medii din cadrul Serviciului Administrare Domeniu Privat în post de consilier juridic
 • Hotărârea 243/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea postului de inspector cu studii medii din cadrul Serviciului Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară în post de inspector de specialitate cu studii superioare
 • Hotărârea 242/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind contribuţia Consiliului Local Iaşi la finanţarea obiectivului "Grădiniţa Hecuba"
 • Hotărârea 241/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finanţarea din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru anul 2001 a Centrului Local de Consultanţă Agricolă
 • Hotărârea 240/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea aplicării procedeului cerere oferte de preţ pentru execuţia obiectivului "CANALIZARE STRADA SOFICU" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 239/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi aplicarea procedeului cerere oferte de preţ pentru execuţia obiectivului "CANALIZARE STRADA AVIONULUI - STR.ATERIZAJ" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 238/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind virarea de credite în cadrul Bugetului Local - capitolul 63 pentru lucrarea "Imprejmuire cimitir Sf.Vasile" precum şi abrogarea art.2 din H.C.L.209/27.07.2001
 • Hotărârea 237/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi aplicarea procedeului cerere oferte de preţ pentru execuţia obiectivului "CANALIZARE STRADA MIROSLAVA" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 236/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind virarea de credite în cadrul Bugetului Local - capitolul 63 pentru lucrarea "Semaforizări Piaţa Gării Piaţa M.Eminescu Podu Roş intersecţie Păcurari"
 • Hotărârea 235/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea exceptării de la plata impozitului pe clădiri a construcţiilor speciale existente în evidenţa R.A.T.Iaşi la data de 31.12.2000
 • Hotărârea 234/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării tarifului pentru distribuţia energiei termice prin punctele termice
 • Hotărârea 233/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil P+2E în Iaşi - Strada Vasile Lupu nr.19 cu reconfigurarea parcelei existente
 • Hotărârea 232/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cumpărarea terenurilor proprietate privată situate în zona mânăstirii "FRUMOASA"de către Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 231/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în administrarea Universităţii Tehnice "Gh.Asachi"a terenurilor pe care se află construite imobilele Universităţii situate în: - Str.Lascăr Catargi nr.38 în suprafaţă de 4232 12 mp. - Str.Horea nr.11 în suprafaţă de 2809 2618 mp. - Str.Grădinari nr.23 - 25 bl.C3 în suprafaţă de 1026 74 mp.
 • Hotărârea 230/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru 30 de amplasamente de garaje în Iaşi - strada Vasile Lupu nr.113 - 121 în spatele blocurilor I1 - I3
 • Hotărârea 229/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi a spaţiilor comerciale situate în str.Carpaţi - bl.908 şi şos.Nicolina - bl.957 construite în baza autorizaţiilor pentru executare lucrări nr.244/08.1993 şi nr.29/03.1994
 • Hotărârea 228/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale
 • Hotărârea 227/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în patrimoniul privat al Consiliului Local Iaşi a spaţiilor situate în Iaşi B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt bloc B1 subsol şi trecerea acestora în administrarea D.S.P.M.CITADIN
 • Hotărârea 226/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea caietului de sarcini al licitaţiei publice pentru concesionarea serviciului de transport public urban de persoane prin curse regulate rapide în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 225/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii pentru aprobarea STEMEI MUNICIPIULUI IASI JUDETUL IASI
 • Hotărârea 224/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în Str.Crişan nr.24 Str.M.Eminescu nr.10 şi terenul din Str.Sf.Andrei la intersecţia cu Str.Colonel Langa în vederea realizării unui schimb de terenuri pentru S.N.P."PETROM"
 • Hotărârea 223/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.32 din 26 februarie 2001
 • Hotărârea 222/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului domeniu public aflat în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi în suprafaţă de 20 mp. situat în B-dul Carol nr.48 către ASAFTEI IOAN şi MARIA în vederea extinderii locuinţei proprietate cu o anexă necesară acesteia
 • Hotărârea 221/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind "aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli"al R.A.T.Iaşi pentru anul 2001
 • Hotărârea 220/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol de la investiţii la cheltuieli materiale pe anul 2001
 • Hotărârea 219/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind acceptarea donaţiei având ca obiect imobilul din Iaşi,str.Ciurchi nr.125A,bl.R2,sc.B,et.III,ap.3,oferită de familia Gafton Alexandru şi Ioana
 • Hotărârea 218/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 45 00 mp. situat în B-dul Nicolae Iorga nr.99 către S.C.CONEST S.A.în vederea amplasării a două pompe de carburanţi suprafaţă aferentă Staţiei Peco existentă în proprietatea acestuia
 • Hotărârea 217/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea a 4 posturi de lucrători comerciali în posturi de inspectori de specialitate (cu atribuţii de medic veterinar) şi a 3 posturi de muncitori necalificaţi în posturi de inspectori (asistent veterinar) pentru asigurarea controlului sanitar din Pieţe
 • Hotărârea 216/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.260/2000 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun
 • Hotărârea 215/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind executarea de către Primăria Municipiului Iaşi a unor lucrări în regie proprie prin direcţii de profil
 • Hotărârea 214/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării valorii lucrărilor la obiectivul "AMENAJARE SPATII COMERCIALE SUBSOL BLOC B1 DIN ANSAMBLUL STEFAN CEL MARE SI SFÂNT"
 • Hotărârea 213/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Reparaţii capitale pod Metalurgiei" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor
 • Hotărârea 212/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Reparaţii capitale pasaj superior Nicolina" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor
 • Hotărârea 211/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Reparaţii capitale pod Tudor Vladimirescu" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor
 • Hotărârea 210/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul "Bloc locuinţe 1004 CUG" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei
 • Hotărârea 209/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Imprejmuire Cimitir Sf.Vasile" şi aplicarea procedurii "cerere oferte preţ" pentru atribuirea contractului de execuţie
 • Hotărârea 208/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de evaluare tehnică a terenului propus spre extindere balcoane pe întreg tronson la bl.A1 nr.184 sc.C din şos.Naţională
 • Hotărârea 207/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 206/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 205/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor de buget de venituri şi cheltuieli pentru perioada 2002 - 2005
 • Hotărârea 204/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerilor de buget pe anul 2002 şi estimărilor pe anii 2003-2005
 • Hotărârea 203/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul şi alocarea din fondul de rezervă credite pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale pe anul 2001
 • Hotărârea 202/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea şi utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului propriu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi şi a Corpului Gardienilor Publici
 • Hotărârea 201/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru construirea a cinci garaje subterane cu spaţii de joacă amenajate suprateran în strada Arcu nr.48
 • Hotărârea 200/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale
 • Hotărârea 199/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.368 din 18.12.2000 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 198/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în inventarul domeniului public al Consiliului Local Iaşi a terenului în suprafaţă de 170 64 ha. situat în Iaşi Zona Moara de Vânt - Podgoria Copou şi trecerea acestuia din administrarea D.A.P.P.P. în administrarea D.S.P.M.Citadin
 • Hotărârea 197/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind restituirea în natură a imobilelor situate în Iaşi str.A.Russo nr.1 şi str.Ralet nr.1 conform Legii nr.10/2001
 • Hotărârea 196/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a Teatrului de Vară în perioada iulie -septembrie 2001 Societăţii Comerciale TAVROX SRL care patronează Trupa de Teatru "TUDOR POPESCU"
 • Hotărârea 195/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 710 mp. de teren Grădiniţei cu program normal nr.26 din cadrul I.S.J.Iaşi pe perioada funcţionării acesteia în spaţiul din şos.Nicolina nr.56 bl.977B parter
 • Hotărârea 194/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea D.A.P.P.P. în administrarea D.S.P.M.Citadin a cabanei şi terenului aferent pârtiei de schi
 • Hotărârea 193/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea repartizării spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă către Birou Parlamentar - PRM
 • Hotărârea 192/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Măgurii nr.2 bloc 624 parter de către Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Iaşi
 • Hotărârea 191/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea concesionării prin licitaţie a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 272 mp. situat în Str.Zimbrului nr.5A în vederea construirii unei locuinţe
 • Hotărârea 190/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în Bd.Nicolae Iorga nr.97
 • Hotărârea 189/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.M.nr.65/22.03.2001 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - Calea Gălăţii nr.17-19 privind extinderea spaţiului comercial al S.C."MOLDOLUX CĂMIN"S.R.L. şi s-a aprobat concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 30 mp. necesar extinderii spaţiului comercial şi însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului respectiv aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 188/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind amplasarea panourilor indicatoare stradale sau panouri publicitare prin care se face reclamă doar obiectelor de activitate ale societăţilor comerciale - în imediata vecinătate a spaţiului unde societatea îşi are sediul
 • Hotărârea 187/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind folosinţa în scop agricol a terenurilor aflate în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 186/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - Str.Duca Vodă nr.4A în suprafaţă de 128 mp.proprietatea Doamnei HĂVÎRNEANU RODICA cu terenul situat în Str.Tudor Vladimirescu cvartal 16 parcela CAT 1185 aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 185/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului construit şi neconstruit în suprafaţă de 108 mp. situat în str.Păcurari nr.7 - proprietatea ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A. şi a terenului în suprafaţă de 596 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în str.Păcurari - indentificat prin Tarla 37 Parcelele CR 1592 DS 1591 CR 1593 în vederea aprobării schimbului de terenuri
 • Hotărârea 184/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către S.C."VASIRI"S.R.L.Iaşi a terenului în suprafaţă de 3546 70 mp. situat în Iaşi - Şos.Iaşi - Tomeşti nr.3 în vederea extinderii halei de producţie deţinută de societate
 • Hotărârea 183/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către S.C."LONGAVIT"S.R.L. a terenului în suprafaţă de 36 mp. situat în Iaşi Sos.Păcurari nr.31 bl.539 sc.D în vederea extinderii spaţiului deţinut de societate
 • Hotărârea 182/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către S.C."MUDOR-EX"S.A.Iaşi a terenului în suprafaţă de 36 mp. situat în Str.Străpungerea Silvestru nr.9 bloc V 1 - 3 sc.B în vederea extinderii spaţiului deţinut de societate
 • Hotărârea 181/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către Cabinet Individual de Avocatură Moroşan Cristina a terenului în suprafaţă de 36 mp. situat în str.Străpungere Silvestru nr.9 bloc V 1-3 sc.C în vederea extinderii spaţiului deţinut de cabinet
 • Hotărârea 180/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către Fundaţia Ecologică "Dimitrie Cantemir" - Filiala Iaşi a terenului în suprafaţă de 1563 09 mp. situat în str.Misai nr.25 în vederea extinderii construcţiei ce urmează a se executa pe terenul proprietatea Fundaţiei din imediata vecinătate respectiv Str.Misai nr.23
 • Hotărârea 179/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi domnului PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE
 • Hotărârea 178/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 100.000.000 lei bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din staţiunea Tuşnad jud. Harghita
 • Hotărârea 177/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de valabilitate a execuţiei lucrărilor de construire menţionată în art.2 din H.C.L.M.nr.29/22.02.1999 prin care s-a atribuit în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 1442 mp. situat în str.Vasile Lupu între bl.A3 şi P6 - Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
 • Hotărârea 176/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cumpărarea terenurilor proprietate privată situate în zona mânăstirii "FRUMOASA"de către Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 175/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea suprafeţei de teren necesară extinderii amplasamentului Parcului Tehnologic TEHNOPOLIS de la S.C.FORTUS S.A.IASI
 • Hotărârea 174/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Iaşi nr.132/1999
 • Hotărârea 173/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.62 din 15 martie 2001 şi de transformare a formei juridice a societăţii din S.C.A. în S.C."FOTBAL"S.A.
 • Hotărârea 172/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind protejarea conduitei morale a societăţii civile împotriva difuzării materialelor obscene
 • Hotărârea 171/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reducerea cu 50% a taxei stabilită prin contractele de folosinţă pentru S.C.KANIA SPEKA SNC AF LIBERTATEA şi S.C.FIORA STAR SRL administrate de KANIA NECULAI POIANA EUGEN şi CRETU CONSTANTIN începând cu data prezentei hotărâri
 • Hotărârea 170/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei imobilelor care nu vor fi retrocedate în natură foştilor proprietari
 • Hotărârea 169/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea introducerii în intravilan a zonei situată între Şos.Iaşi/Ciurea - Oţelăria FORTUS
 • Hotărârea 168/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă
 • Hotărârea 167/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivelor de investiţii "Modernizare Cămin Cantemir" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor
 • Hotărârea 166/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivelor de investiţii "Modernizare Cămin Decebal" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor
 • Hotărârea 165/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Impietruire strada Vulturilor" şi stabilirea executantului prin procedura cerere oferte preţ
 • Hotărârea 164/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Impietruire strada Zborului" şi stabilirea executantului prin procedura cerere oferte preţ
 • Hotărârea 163/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Impietruire strada Nisipari" şi stabilirea executantului prin procedura cerere oferte preţ
 • Hotărârea 162/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Impietruire strada Şapte Oameni" şi stabilirea executatului prin procedura cerere oferte preţ
 • Hotărârea 161/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Impietruire strada Obreja" şi stabilirea executantului prin procedura de cerere oferte preţ
 • Hotărârea 160/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 a veniturilor şi cheltuielilor cu salariile la Capitolul Invăţământ şi Capitolul Sănătate (Creşe)
 • Hotărârea 159/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării preţului de cost pentru "Distribuţia Energiei Termice prin punctele termice"
 • Hotărârea 158/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2000 al Regiei Autonome de Termoficare Iaşi
 • Hotărârea 157/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind prelungirea contractului de asociere nr.12617/15.03.1999 dintre Consiliul Local Municipal Iaşi şi Studioul de Televiziune TELE'M
 • Hotărârea 156/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - str.Păcurari nr.7 în suprafaţă de 108 mp. proprietatea ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A. - Sucursala Iaşi cu terenul situat în imediata vecinătate aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 155/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către S.C."MEDIANET"S.R.L. a spaţiului în suprafaţă de 82 07 mp. situat în str.Anastasie Panu nr.40 bloc 1A în vederea extinderii spaţiului comercial deţinut de societate
 • Hotărârea 154/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă situate la parterul blocului 10 din b-dul Poitiers - tronsoanele I şi II
 • Hotărârea 153/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 520 mp. situat în str.Petru Rareş nr.10-12
 • Hotărârea 152/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic zonal - Complex Sportiv Grădinari - Municipiul Iaşi cu modificarea Regulamentului PUG aprobat
 • Hotărârea 151/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului Urbanistic - str.Vitejilor nr.14-16 prin care se propune extinderea prin concesionare a spaţiului comercial al S.C.DOROTA SRL existent la parterul blocului din str.Vitejilor nr.14-16
 • Hotărârea 150/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului Urbanistic pentru REABILITARE FAŢADE şos.Naţională nr.184 bl.A1 sc.C şi D prin care se propune extinderea prin concesionare a balcoanelor existente pe un tronson întreg
 • Hotărârea 149/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru amplasarea unui spaţiu comercial cu caracter definitiv în str.Bucium nr.23
 • Hotărârea 148/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 287 5 mp. situat în B-dul Nicolae Iorga nr.99
 • Hotărârea 147/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: 'int.str.Sf.Andrei cu str.Col.Langa' în vederea translării staţiei peco existente în str.Crişan şi aprobarea schimbului de terenuri din str.Crişan nr.24 şi str.Eminescu nr.10bis aflate în proprietatea SNP 'Petrom' cu terenul din intersecţia str.Sf.Andrei cu str.Col.Langa aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 146/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui teren cu suprafaţa de 156 52 mp. în vederea construirii a cinci garaje subterane cu spaţii de joacă amenajate suprateran în str.Arcu nr.48 Iaşi
 • Hotărârea 145/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de divizare parţială a R.A.TERMOFICARE IASI şi stabilirea capitalurilor sociale ale societăţilor comerciale nou înfiinţate precum şi patrimoniul regiei rămase
 • Hotărârea 144/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii nr.51 din 26.02.2001
 • Hotărârea 143/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 250.000.000 lei din fondul de rezervă - Cap.72.02.20 pentru procurarea materialelor de cercetare la faţa locului destinat bunei desfăşurări a activităţii Poliţiei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 142/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii nr.86 din 22 martie 2001
 • Hotărârea 141/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii nr.105 din 30 aprilie 2001
 • Hotărârea 140/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de predare - primire privind operaţiunea de divizare a R.A.D.E.T.Iaşi şi repartizarea capitalului social către societăţile comerciale Termogaz S.A. Termo-Service S.A. şi Ascensorul S.A.
 • Hotărârea 139/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării denumirii S.C."ADMINISTRATIA DE CLADIRI"S.A.Iaşi în S.C."TERMO-SERVICE"S.A.Iaşi
 • Hotărârea 138/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării denumirii R.A.Termoficare Iaşi (R.A.T.) în Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Iaşi (R.A.D.E.T.)
 • Hotărârea 137/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în administrare gratuită Curţii de Conturi a imobilului Corp C aflat în administrarea Grupului Scolar "Gh.Asachi"Iaşi şi proprietatea publică a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 136/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unui cămin din fondurile provenite din vânzarea spaţiilor comerciale
 • Hotărârea 135/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului de transport public urban de persoane prin curse regulate rapide în municipiul Iaşi şi aprobarea caietului de sarcini
 • Hotărârea 134/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramelor Statelor de Funcţii Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Pieţe şi al direcţiei Administrarea Patrimoniului Public şi Privat din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2001
 • Hotărârea 133/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii Regulamentului de Organizare şi funcţionare şi a bugetului de venituri şi cheltuieli ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2001
 • Hotărârea 132/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 180.000.000 lei Complexului Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi pentru construirea unui gard la Casa Memorială "M.Kogălniceanu" din Iaşi
 • Hotărârea 131/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul "Consolidare şi amenajare vestigii arheologice ansamblul Stefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 130/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în administrarea RAJAC Iaşi a canalizărilor din străzile Dragoş Obreja 7 Oameni Zborului şi str-la Ipsilante din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 129/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.I.C.Brătianu nr.22
 • Hotărârea 128/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reeşalonarea ratelor de la 5 la 15 ani pentru ap.4 din Iaşi str.Mihai Vodă Viteazul nr.3 bloc D13 et.1
 • Hotărârea 127/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbul de terenuri din Iaşi str.Cicoarei nr.4-12 în suprafaţă de 10.124 mp. proprietatea Companiei pentru Construcţii "ALEX"SRL cu terenul în suprafaţă de 10000 mp. situat în şos.Iaşi - Ciurea lângă Zdrobitorul de zgură al S.C."FORTUS"S.A. aflat în administrarea şi proprietatea Consiliului Local Muniocipal Iaşi
 • Hotărârea 126/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind atribuirea în folosinţă gratuită,Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,a terenului în suprafaţă de 1000 mp.,situat în vecinătatea Scolii nr.40 la intersecţia străzilor Libertăţii şi Măgurii,în vederea construirii unui lăcaş de cult ortodox
 • Hotărârea 125/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului în suprafaţă de 1056 65 mp. situat în Str.Decebal (fostă Piaţa Cantemir) în vederea construirii unui complex bisericesc ortodox
 • Hotărârea 124/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.Armeană nr.7
 • Hotărârea 123/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi - conf.dr.Constantin Simirad - de a acorda gratuităţi pentru spaţiile de cazare din cadrul Hotelului Municipal
 • Hotărârea 122/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.2 a H.C.L.nr.2/2001 prin schimbarea încadrării activităţii de editură şi mass - media din grupa a 5-a în grupa a 7-a de activitate
 • Hotărârea 121/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încredinţarea directă a execuţiei lucrărilor de utilităţi şi amenajări exterioare aferente blocului de locuinţe construit prin ANL
 • Hotărârea 120/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 11921 mp. situat în Municipiul Iaşi - Zona Moara de Vânt destinat construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 119/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 9200 mp. situat în Municipiul Iaşi - Zona Metalurgie destinat construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 118/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3000 mp. situat în Municipiul Iaşi - Bd.Dacia destinat construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 117/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 6000 mp. situat în Municipiul Iaşi - Zona C.U.G. - în vecinătatea bl.1012 destinat construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 116/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei Consiliului Municipal Iaşi pentru anul 2001 la Fondul de Dezvoltare Regională a Regiunii Nord - Est
 • Hotărârea 115/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea postului de inspector cu studii medii din cadrul Serviciului Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară în post de inspector de specialitate cu studii superioare
 • Hotărârea 114/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării directe spre execuţie către D.S.P.M. - CITADIN a lucrării "CANALIZARE STRADA BAŞ CEAUŞ" MUNICIPIUL IASI
 • Hotărârea 113/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării directe spre execuţie către D.S.P.M. - CITADIN a lucrării "CANALIZARE STRADA DONOS" MUNICIPIUL IASI
 • Hotărârea 112/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării directe spre execuţie către D.S.P.M. - CITADIN a lucrării "CANALIZARE STRADELA MIZIL" MUNICIPIUL IASI
 • Hotărârea 111/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2000 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 110/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000
 • Hotărârea 109/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului material familiilor salariaţilor decedaţi în accidentul colectiv de la "Citadin" - D.S.P.M.Iaşi
 • Hotărârea 108/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al "CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi pe anul 2001
 • Hotărârea 107/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001
 • Hotărârea 106/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere cu S.C."Naţional Distribution Company"S.A. în scopul amplasării de chioşcuri obiective de difuzare a presei şi carte pe terenurile deţinute de Consiliul Local Iaşi şi indicate în anexa 1
 • Hotărârea 105/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Tribunalului Iaşi a terenului în suprafaţă de 3004 mp. Situat în Iaşi str.Bărboi în spatele blocului C.E.C. şi B.R.D. aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi în vederea construirii unui sediu pentru Curtea de Apel Iaşi şi/sau Tribunalului Iaşi
 • Hotărârea 104/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii către S.C."SKULT"S.R.L. a spaţiului comercial situat în Iaşi Pasaj A.Panu nr.1B/2B - Pivniţele Grigore Ureche aflat în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi în vederea finalizării şi exploatării
 • Hotărârea 103/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.14 Decembrie 1989 nr.6 etaj 1
 • Hotărârea 102/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a trei amplasamente în vederea amenajării unei parcări în Aleea Decebal lateral bl.D4
 • Hotărârea 101/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Strada Oancea - Strada Ciurchi - Municipiul Iaşi cu modificarea Regulamentului PUG aprobat
 • Hotărârea 100/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 920 mp. situat în Municipiul Iaşi - str.Vasile Lupu nr.22 destinat construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 99/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului în suprafaţă de 740 mp. din strada Sf.Andrei nr.70 aflat în administrarea Cantinei de ajutor social ce aparţine Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 98/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea în folosinţă de către Regia Autonomă de Termoficare Iaşi a obiectivului : clădire punct termic echipamente şi teren aferent din str.Bularga nr.18 aflat în proprietatea S.C.Moldoplast S.A.Iaşi
 • Hotărârea 97/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie a traseelor pentru transport public urban de persoane prin curse regulate rapide în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 96/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC URBAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE IN MUNICIPIUL IASI
 • Hotărârea 95/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea "Măsurilor de rentabilizare a activităţii de transport a ,Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi"
 • Hotărârea 94/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea relaţiilor de înfrăţire între oraşul QUEBEC - CANADA cu oraşul IASI - ROMÂNIA
 • Hotărârea 93/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.34/26 februarie 2001
 • Hotărârea 92/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.33/26 februarie 2001
 • Hotărârea 91/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.35/26 februarie 2001
 • Hotărârea 90/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea relaţiilor de înfrăţire între oraşul ATHENS USA cu oraşul IASI - ROMÂNIA
 • Hotărârea 89/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Biroului ONG şi Comisiei de Relaţii cu Societatea Civilă
 • Hotărârea 88/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea de convenţii folosinţă teren pentru construcţiile provizorii amplasate în pieţele agroalimentare Hala Centrală Decebal şi Podul de Piatră
 • Hotărârea 87/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.220 din 18.12.1995 în sensul inlocuirii S.C.NORD EST GROUP cu succesoarea în drepturi SC MEDIA DISTRIBUTION SRL
 • Hotărârea 86/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în patrimoniul public al municipiului Iaşi a terenului din str.Grigore Ureche nr.27 şi concesionarea directă către Fundaţia pentru Tineret a Judeţului Iaşi
 • Hotărârea 85/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către Organizaţii neguvernamentale şi partide
 • Hotărârea 84/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unei investiţii a Concernului BILLA ROMANIA SRL în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 83/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.32/26 februarie 2001
 • Hotărârea 82/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.368/18.12.2000 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local
 • Hotărârea 81/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru SC TEHNOLEMN SA IASI
 • Hotărârea 80/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru SC LINIA PLUS SRL IASI
 • Hotărârea 79/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru SC LACTIS SA IASI
 • Hotărârea 78/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale a penalităţilor calculate pentru nedeclararea construcţiilor speciale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru SC NICOLINA SA IASI
 • Hotărârea 77/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "PROGRAMULUI CADRU DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA A MUNICIPIULUI IASI PENTRU PERIOADA 2001 - 2004"
 • Hotărârea 76/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale RATC Iaşi
 • Hotărârea 75/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.196/18.08.1999 cu privire la însuşirea inventarului de mijloace fixe înscrise în patrimoniul RATC Iaşi ce fac obiectul domeniului public al municipiului Iaşi şi modificată de H.C.L.nr.156/31.07.2000
 • Hotărârea 74/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii " Consolidare restaurare modernizare reamenajare - Teatrul de Vară" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 73/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în Bd.Nicolae Iorga nr.97 către S.C."SORIN BOAZU" SRL în vederea extinderii accesului la staţia de benzină
 • Hotărârea 72/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.M.nr.279/30.10.2000 prin care se aprobă schimbul de terenuri din Iaşi - Str.Sf.Andrei nr.62 în suprafaţă de 124 mp. proprietatea Domnului Neamţu Stelian cu terenul în suprafaţă de 124 mp. situat în Bd.Tudor Vladimirescu aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 71/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament în vederea amplasării a patru garaje în str.Dr.Vicol nr.4-6 Iaşi
 • Hotărârea 70/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea licitaţiei în vederea expertizării şi evaluării imobilului hală şi teren situat în Iaşi B-dul Poitiers nr.10
 • Hotărârea 69/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a trei amplasamente în vederea construirii unui grup de garaje în şos.Nicolina lateral bl.936
 • Hotărârea 68/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului Urbanistic - extindere brutărie în B-dul Dacia nr.11-20 şi concesionarea terenului necesar extinderii
 • Hotărârea 67/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil în str.Văleni nr.7
 • Hotărârea 66/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui spaţiu comercial provizoriu
 • Hotărârea 65/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Calea Galăţii nr.17-19 prin care se propune extinderea spaţiului comercial al S.C.MOLDOLUX CAMIN SRL concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 30 mp. necesar extinderii spaţiului comercial şi însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului respectiv aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 64/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind atribuirea în folosinţă gratuită,pe durata existenţei construcţiei,Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a unui teren în suprafaţă de 160 mp. situat în cimitirul Sf.Vasile
 • Hotărârea 63/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi să aloce fonduri suplimentare pentru activităţile sportive
 • Hotărârea 62/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind retragerea Consiliului Local al Municipiului Iaşi din S.C.Iaşi XXI SCA
 • Hotărârea 61/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 520 mp. situat în Iaşi - Str.Petru Rareş nr.10-12 în vederea construirii unui centru cultural
 • Hotărârea 60/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind confinanţarea CASEI DE PRESĂ SI EDITURĂ "CRONICA"
 • Hotărârea 59/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind confinanţarea revistei "CONVORBIRI LITERARE"
 • Hotărârea 58/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unei reduceri de 50% la cazare componenţilor echipei de fotbal F.C.M."Poli" Iaşi pentru Hotelul Municipal Iaşi cu ocazia disputării meciurilor de acasă din cadrul campionatului
 • Hotărârea 57/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament în vederea amplasării unui garaj
 • Hotărârea 56/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea eşalonării ratelor lunare pe o perioadă de 15 ani a contravalorii apartamentelor bloc 10 Poitiers Iaşi
 • Hotărârea 55/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Casei de Cultură a Municipiului Iaşi pentru anul 2001
 • Hotărârea 54/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "Regulamentului de organizare şi funcţionare" al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi şi al "Regulamentului de organizare şi funcţionare" al Consiliului de administraţie pe anul 2001
 • Hotărârea 53/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul SILION MIHAI din Iaşi str.Radu Vodă nr.6 bl.777 sc.A et.4 ap.19
 • Hotărârea 52/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila DODU ILEANA din Iaşi Stradela Cetăţuia nr.5 bl.760 sc.B ap.4
 • Hotărârea 51/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.139/1997 privind normele de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 50/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.368/18.12.2000 completată prin H.C.L.nr.21/29.01.2001 Anexa 7 punctele 32.a 32.b şi 35 - Taxe pieţe târguri obor bazar talcioc
 • Hotărârea 49/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilităţi persoanelor care sunt atestate cu calitatea de Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • Hotărârea 48/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării directe spre execuţie către D.S.P.M.-CITADIN a lucrării "CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ şi COPIL - HECUBA" din Iaşi str.Codrescu nr.6
 • Hotărârea 47/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor speciale pentru organizarea de manifestări expoziţionale pe anul 2001 a taxelor speciale pentru servicii şi dotări suplimentare aferente acestor manifestări expoziţionale şi reducerea taxei de utilizare pentru suprafeţe amenajate mai mari de 8 mp. şi a taxei de utilizare pentru suprafeţe exterioare mai mari de 15 mp.
 • Hotărârea 46/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.296/2000
 • Hotărârea 45/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.248/septembrie 2000
 • Hotărârea 44/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an Asociaţiei Creştine de Ajutor "Europa de Est" - Iaşi a cantinei de ajutor social situată în str.Sf-ţii Constantin şi Elena nr.1
 • Hotărârea 43/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în zona Preuzinal CUG: şos.Nicolina - str.Hlincea
 • Hotărârea 42/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - construire capelă şi anexă front la DJ 249A - Iaşi - Ungheni cu modificarea regulamentului PUG aprobat
 • Hotărârea 41/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea în proprietate privată a Consiliului Local Iaşi a unui spaţiu comercial amplasat în Piaţa Agroalimentară Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 40/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 90 mp. situat în str.Ipsilante - în vecinătatea nr.29
 • Hotărârea 39/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament în vederea amplasării a două garaje
 • Hotărârea 38/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subînchirierii până la sfârşitul anului 2001 Fundaţiei Române de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul" spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă situate în Iaşi str.Splai Bahlui nr.22 Bd.Tudor Vladimirescu nr.38 şi str.Arcu nr.5
 • Hotărârea 37/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de contorizare pentru anul 2001 întocmit de R.A.Termoficare
 • Hotărârea 36/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.376 din 28 decembrie 2000
 • Hotărârea 35/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea S.C."ADMINISTRAŢIA DE CLĂDIRI"S.A.
 • Hotărârea 34/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea S.C."ASCENSORUL - SERVICE"S.A.
 • Hotărârea 33/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind înfiinţarea S.C."TERMO - GAZ"S.A.
 • Hotărârea 32/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Consiliului de Administraţie la R.A.Termoficare Iaşi
 • Hotărârea 31/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reorganizarea R.A.T.Iaşi
 • Hotărârea 30/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii şi a numărului de personal pentru "Citadin" - Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi
 • Hotărârea 29/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN IASI pe anul 2001
 • Hotărârea 28/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a Centrului de Ingrijire şi Asistenţă "Sf.Imp.Constantin şi Elena" Iaşi
 • Hotărârea 27/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru anul 2001 la Căminul de pensionari "Sf.Cuv.Parascheva" Iaşi
 • Hotărârea 26/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii şi suplimentarea cu patru posturi pentru anul 2001 la Cantina de ajutor social Iaşi
 • Hotărârea 25/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor din administraţia publică locală pentru anul 2001
 • Hotărârea 24/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.9 din 29 ianuarie 2001
 • Hotărârea 23/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului CÂTEA VASILE
 • Hotărârea 22/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului VALENTIN SOROCEANU
 • Hotărârea 21/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.368/18.12.2000 Anexa 7 punctele 30 31 32 33 34 35 Taxe pieţe târguri obor bazar talcioc
 • Hotărârea 20/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea licitaţiei în vederea dotării complexului social "CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ ŞI COPIL - HECUBA" din Iaşi str.Codrescu nr.6 cu utilaje necesare secţiei de confecţii
 • Hotărârea 19/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ SI COPIL - HECUBA" din Iaşi str.Codrescu nr.6
 • Hotărârea 18/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "CANALIZARE STRADELA MIZIL" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 17/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "CANALIZARE STR.BAŞ CEAUŞ" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 16/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "CANALIZARE STR.SOFICU"
 • Hotărârea 15/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "CANALIZARE STR.DONOS"
 • Hotărârea 14/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii blocului 1004 CUG în lista blocurilor finanţate conform Legii 114/1996 cu destinaţia de locuinţe sociale
 • Hotărârea 13/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea valorii obiectivului "Seminar Teologic Ortodox Sf. Vasile cel Mare" din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 12/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. 247/25 septembrie 2000
 • Hotărârea 11/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Piaţa Unirii nr. 12 parter către Complexul Naţional Muzeal " Moldova" Iaşi
 • Hotărârea 10/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str. N. Gane nr. 20 A către Tribunalul Iaşi
 • Hotărârea 9/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 90 mp. situat în str.Ipsilante - în imediata vecinătate a nr.29 către S.C.SHATTER SRL în vederea extinderii construcţiei existente din str.Ipsilante nr.29
 • Hotărârea 8/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării P.U.Z. în zona : Preuzinal C.U.G.:Şoseaua Nicolina - str.Hlincea
 • Hotărârea 7/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament în vederea amplasării unui garaj
 • Hotărârea 6/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind perfectarea contractelor de comodat pentru noile suprafeţe deţinute de medicii dr.Poeană Mihaela - cabinet nr.11 şi dr.Antonovici Minodora - cabinet nr.12 precum şi modificarea suprafeţelor de folosinţă comună deţinute de medicii din cadrul Dispensarului Medical Nicolina C.U.G.
 • Hotărârea 5/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Calea Chişinăului nr.11C bloc E1 sc.D parter
 • Hotărârea 4/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 3/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea chiriei pentru sediile partidelor politice închiriate de la Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi a termenului de derulare a contractelor de închiriere până la data de 7.04.2005
 • Hotărârea 2/2001 - Municipiul Iași

  HOTÂRÂRE,privind stabilirea coeficientului de indexare a actualelor chirii pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea şi patrimoniul ,Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 1/2001 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.296 din 30.10.2000 privind indexarea taxelor şi impozitelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi