Hotărârea nr. 91/2000

HOTĂRÂRE privind acordarea de gratuitate pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă a cărui chiriaş este Tribunalul - Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de gratuitate pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă a cărui chiriaş este Tribunalul - Iaşi

 

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

           Având în vedere solicitarea nr.1442/28.01.2000 a Tribunalului Iaşi;

           Având în vedere referatul nr.2525/17.02.2000 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

           In conformitate cu prevederile art.86 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 25 ani, Tribunalului Iaşi, spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.N.Gane nr.20A, parter şi etajul I.

           Art.2 Tribunalul Iaşi va face demersuri şi va lua măsuri în vederea consolidării şi întreţinerii imobilului.

           Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S. şi Tribunalul Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                            SECRETAR,

    cons.ec.Vasile Munteanu                                                                                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.91

din 24 aprilie 2000