Hotărârea nr. 9/2000

HOTĂRÂRE privind obligativitatea lucrătorilor comerciali din sectorul alimentar ai agenţilor economici de pe raza Municipiului Iaşi de a avea asupra lor carnetul de sănătate cu rezultatele analizelor la zi conform OMS nr.15/1982

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind obligativitatea lucrătorilor comerciali din sectorul alimentar ai agenţilor economici de pe raza Municipiului Iaşi de a avea asupra lor carnetul de sănătate cu rezultatele analizelor la zi conform OMS nr.15/1982

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.15/1982 pentru stabilirea normelor privind examenul medical al persoanelor ce urmează a fi încadrate în muncă şi controlul medical periodic;

            Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;

            Având în vedere prevederile art.20 lit.k,t din Legea nr.69/1991 republicată privind Administraţia Publică Locală;

            Având în vedere prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Lucrătorii comerciali din sectorul alimentar (alimentaţie publică, producere şi comercializare produse alimentare) ai agenţilor economici de pe raza Municipiului Iaşi au obligativitatea de a avea asupra lor carnetul de sănătate cu rezultatele analizelor la zi cf.OMS nr.15/1982 şi a le prezenta la control organelor abilitate.

            Art.2 Pentru nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, cuantumul amenzii este cuprins între1.000.000 lei - 2.000.000 lei.

            Art.3 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi şi Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

            Petru Focşa                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.9

din 31 ianuarie 2000