Hotărârea nr. 77/2000

HOTĂRÂRE privind constituirea şi acordarea de stimulente personalului angajat în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi - D.F.P.L.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea şi acordarea de stimulente personalului angajat în cadrul

Primăriei Municipiului Iaşi - D.F.P.L.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere:

- Prevederile art.108 din Ordonanţa Guvernului României nr.11/1996 aşa cum a fost el completat prin art.108.1 din Ordonanţa Guvernului României nr.53/1997;

- Văzând Expunerea Primarului Municipiului Iaşi;

- In baza dispoziţiei art.28(1) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Incepând cu anul 2000 se constituie fondul pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu al Direcţiei Finanţelor Publice Locale, prin reţinerea unei cote de 3% din sumele încasate la bugetul local prin executare silită potrivit legii.

            Art.2 Se aprobă Metodologia de utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi - Direcţia Finanţelor Publice Locale constituit potrivit Ordonanţei Guvernului nr.53/1997 de modificare şi completare a Ordonanţei Guvernului nr.11/1996 aprobată şi modificată prin Legea nr.108/1996 precum şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.15/1998 şi potrivit art.1 din prezenta hotărâre cuprinsă în anexă care face parte integrantă din aceasta.

            Art.3 Direcţia Finanţelor Publice Locale, Direcţia Economică, Serviciul Resurse Umane, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

prof.dr.ing.Gheorghe Lungu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.77

din 20 martie 2000