Hotărârea nr. 65/2000

HOTĂRÂRE privind propunerea ca aleea situată în Iaşi din faţa Cazărmii Mari de la Copou să poarte denumirea de "ALEEA MAREŞALILOR"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea ca aleea situată în Iaşi, din faţa Cazărmii Mari de la Copou să poarte denumirea de “ALEEA MAREŞALILOR

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.487/2000 a Corpului 10 de Armată:

            Având în vedere prevederile art.63 lit.ş şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Propune ca aleea stituată în Iaşi, din faţa Cazărmii Mari de la Copou să poarte denumirea de “ALEEA MAREŞALILOR”.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean - Comisiei de Atribuiri Denumiri - pentru aprobare şi comunicare celor interesaţi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

prof.dr.ing.Gheorghe Lungu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.65

din 20 martie 2000