Hotărârea nr. 64/2000

HOTĂRÂRE privind promovarea investiţiei "ALIMENTARE DIN PÂNZA FREATICĂ A STRANDULUI MUNICIPIULUI IASI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind promovarea investiţiei

“ALIMENTARE DIN PÂNZA FREATICĂ A STRANDULUI MUNICIPIULUI IASI”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având vedere H.C.L.nr.308/16.12.1999 privind trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi a Strandului Municipal;

            In baza referatului Direcţiei de Patrimoniu privind reducerea cheltuielilor pentru consumul de apă prin alimentarea bazinelor din pânza freatică, captată din galeria drenantă din str.Sf.Andrei;

            Având în vedere H.G.R.nr.727/1993 republicată în 1997 care aprobă “Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se va include în lista de investiţii pentru anul 2000 lucrarea “Alimentare din pânza freatică a Stradului Municipiului Iaşi”.

            Art.2 Proiectarea lucrării se va face în conformitate cu H.G.R.nr.727/1993 republicată în anul 1997 cap.7 art.7.1.c - licitaţie publică restrânsă când datorită specificului investiţiei, proiectarea poate fi elaborată de un număr restrâns de ofertanţi specializaţi.

            Art.3 Comisia de adjudecare a ofertelor va avea componenţa din anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi cu excepţia anexei, prin grija Secretariatului Consiliului Local Municipal Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

prof.dr.ing.Gheorghe Lungu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Nr.64

din 20 martie 2000