Hotărârea nr. 59/2000

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului VALENTIN CLOCOTICI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi

al domnului VALENTIN CLOCOTICI

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere raportul comisiei de validare privind examinarea legalităţii alegerii domnului VALENTIN CLOCOTICI în funcţia de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.17 alin.4 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            ARTICOL UNIC: Se validează mandatul de consilier municipal în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului VALENTIN CLOCOTICI.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

prof.dr.ing.Gheorghe Lungu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.59

din 20 martie 2000