Hotărârea nr. 58/2000

HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului ing.CRUDU AUREL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului ing.CRUDU AUREL

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere decesul consilierului municipal ing.CRUDU AUREL;

            In temeiul art.19 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            ARTICOL UNIC: Mandatul de consilier municipal al domnului ing.CRUDU AUREL încetează ca urmare a decesului.

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

  prof.dr.ing.Gheorghe Lungu                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Nr.58

din 20 martie 2000