Hotărârea nr. 51/2000

HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru folosirea sălii de festivităţi şi a taxei pentru folosirea spaţiului destinat pentru expoziţie din cadrul Muzeului M.Eminescu

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxei pentru folosirea sălii de festivităţi şi a taxei pentru folosirea spaţiului destinat pentru expoziţie din cadrul Muzeului M.Eminescu

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Ordonanţa de urgenţă nr.15/03.03.1999 privind modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 şi republicată în 22.07.1998 privind impozitele şi taxele locale;

Legea nr.21/1996 - legea concurenţei;

Legea nr.189/1998 privind finanţele publice;

Referatul de specialitate al Direcţiei Economice şi Direcţiei Patrimoniu;

            In conformitate cu prevederile art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se stabileşte taxa pentru Muzeul M.Eminescu:

- taxa pentru folosirea sălii de festivităţi                          350.000 lei/zi;

- taxa pentru folosirea spaţiului destinat pentru expoziţie             100.000 lei/zi

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate şi publicată spre ştiinţă în mass - media.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

  cons.ing.Stefan Hanganu                                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.51

din 28 februarie 2000