Hotărârea nr. 46/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie a expertizării şi a proiectării documentaţiei de reabilitare a clădirilor aferente "Teatrului de Vară"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii la licitaţie a expertizării şi a proiectării documentaţiei de reabilitare a clădirilor aferente “Teatrului de Vară”

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In baza referatului de specialitate întocmit de Direcţia de patrimoniu şi Serviciul de Investiţii nr.10507/21.02.2000 privind aprobarea scoaterii la licitaţie a expertizării şi a proiectării documentaţiei de reabilitare a clădirilor aferente “Teatrului de Vară”;

            Având în vedere H.C.L.nr.45/31 martie 1997 prin care Primăria Municipiului Iaşi a preluat în patrimoniul public “Teatrul de Vară”;

            Având în vedere H.G.R. nr.727/1993 care aprobă “Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor şi adjudecarea ofertelor proiectării investiţiilor publice”, republicată în 1997;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie a expertizei şi a proiectării documentaţiei de reabilitare a clădirilor aferente “Teatrului de Vară”.

            Art.2 Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica serviciilor interesate din Primăria Municipiului Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.ing.Stefan Hanganu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.46

din 28 februarie 2000

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                            Anexa nr.1

                                                                                    la Hotărârea nr.46 din 28 februarie 2000

 

 

 

 

 

Componenţa comisiei de licitaţie pentru expertizarea şi proiectarea documentaţiei de reabilitare  a clădirilor “Teatrului de Vară” - Municipiul Iaşi

 

 

 

 

 

Preşedinte:                    - conf.dr.Constantin Simirad                             Primarul Municipiului Iaşi

Membri :                      - arh.Ionel Oancea                                            Arhitect şef

                                    - reprezentant M.L.P.A.T.

                                    - ec.Munteanu Vasile                                        Consilier municipal

                                    - arh.Carapanu George                         Consilier municipal

                                    - ing.Radu Onofrei                                            Director

                                    - ing.Letiţia Palaga                                            Director

                                    - cons.jr.Dumitrina Popescu                              Consilier juridic

                                    - ing.Adriana Bulbaşa                           Şef serviciu investiţii

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

cons.ing.Stefan Hanganu