Hotărârea nr. 4/2000

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de Funcţii la Căminul de Pensionari Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de Funcţii la Căminul de Pensionari Iaşi

 

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin O.G.nr.22/29.05.1997;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Statul de funcţii la Căminul de Pensionari din Iaşi, str.Codrescu nr.6, cu valabilitate de la 01 ianuarie 2000.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

            Petru Focşa                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.4

din 31 ianuarie 2000