Hotărârea nr. 377/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării Primarului Municipiului Iaşi - conf.dr.Constantin Simirad la Isfahan în Iran

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea deplasării Primarului Municipiului Iaşi -

 conf.dr.Constantin Simirad la Isfahan, în Iran

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Hotărârea nr.55/1994 - privind stabilirea legăturilor de înfrăţire a municipiului Iaşi cu oraşul Isfahan - Iran;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.518/1995;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă deplasarea şi cheltuielile aferente Primarului Municipiului Iaşi - conf.dr.Constantin Simirad, în perioada 14 - 20 ianuarie 2001 la Isfahan, în Iran.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Petru Focşa                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.377

din 28 decembrie 2000