Hotărârea nr. 375/2000

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.316 din 29 noiembrie 2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.316 din 29 noiembrie 2000

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere H.C.L.nr.316 din 29 noiembrie 2000 - privind încredinţarea gratuită pe o perioadă de 25 ani către instituţia de utilitate publică O.C.A.O.T.A., imobilul situat în B-dul C.A.Rosetti nr.30, compus din clădire (P+1) în suprafaţă de 262,5 mp. şi anexe în suprafaţă totală de 316,37 mp.;

Având în vedere discuţiile din cadrul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Iaşi, din data de 18 decembrie 2000;

In confomitate cu art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se modifică art.1 din H.C.L.nr.316 din 29 noiembrie 2000 - în sensul :

Se atribuie spre încredinţare directă pe o perioadă de 25 ani către instituţia de utilitate publică O.C.A.O.T.A., imobilul situat în B-dul C.A.Rosetti nr.30, compus din clădire (P+1) î     n suprafaţă de 262,5 mp. şi anexe în suprafaţă totală de 316,37 mp.

Art.2 Celelalte articole ale H.C.L.nr.316 din 29 noiembrie 2000 rămân neschimbate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Camelia Gavrilă                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.375

din 18 decembrie 2000