Hotărârea nr. 372/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Inspectoratului Scolar Judeţean Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea

Inspectoratului Scolar Judeţean Iaşi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art.14;

Având în vedere prevederile O.G.nr.30/2000 privind modificarea şi completarea art.166 din Legea învăţământului nr.84/1995;

In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închiriere a unor spaţii aflate în domeniul public al municipiului Iaşi, cuprinse în anexă, şi administrate de Inspectoratul Scolar Judeţean Iaşi.

Art.2 Preţurile de pornire la licitaţie pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă sunt cele prevăzute prin H.C.L.nr.295/1999, pentru licitaţiile organizate în anul 2000, şi prin H.C.L.nr.281/2000, pentru licitaţiile organizate în anul 2001.

Art.3 Preţurile de pornire la licitaţie pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă sunt cele prevăzute prin O.G.nr.39/1999.

Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Camelia Gavrilă                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.372

din 18 decembrie 2000