Hotărârea nr. 351/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului de cost pentru "Distribuţia Energiei Termice" prin punctele termice şi "Energia termică produsă şi distribuită" prin Centralele Termice de Cvartal

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preţului de cost pentru "Distribuţia Energiei Termice" prin punctele termice şi "Energia termică produsă şi distribuită" prin Centralele Termice de Cvartal

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991 - republicată în anul 1996 - privind administraţia publică locală Iaşi;

Având în vedere Decizia nr.99 din 4.02.1991, a Prefecturii Judeţului Iaşi, privind înfiinţarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi;

Având în vedere "Fundamentarea reactualizării preţului de cost pentru distribuţia energiei termice cumpărată şi vândută prin P.T., precum şi al preţului de cost pentru producerea şi distribuţia energiei termice prin C.T. - preliminat anual, începând cu luna decembrie anul 2000", al R.A.T.Iaşi nr.65.628/12.12.2000;

Văzând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.3/1997, privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurenţei;

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă preţul de cost anual, începând cu luna decembrie anual 2000, pentru distribuţia energiei termice prin Punctele termice de 138.000 lei/Gcal.şi de 378.000 lei/Gcal. pentru energia termică produsă şi distribuită prin Centralele termice de cvartal, exclusiv T.V.A.

Art.2 Prezenta hotărâre, va fi comunicată R.A.Termoficare Iaşi şi serviciilor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Camelia Gavrilă                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Nr.351

din 18 decembrie 2000