Hotărârea nr. 35/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării amplasamentelor spaţiilor comerciale existente în zona Campusul Universitar Tudor Vladimirescu

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării amplasamentelor spaţiilor comerciale existente în zona

Campusul Universitar Tudor Vladimirescu

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996) privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE;

 

            Art.1 Se aprobă schimbarea amplasamentului spaţiilor comerciale existente la intrarea în Campusul Universitar Tudor Vladimirescu pe bază de investiţie unică (proiect de execuţie unic şi constructor unic).

            Art.2 Se aprobă ca cele 12 societăţi comerciale implicate (vezi Anexa) încheie contract de folosinţă pentru noul amplasament în aceleaşi condiţii contractuale ca la vechile amplasamente.

            Art.3 Consiliul Local al Municipiului Iaşi garantează locaţia pentru un număr de maxim 10 ani.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.ing.Stefan Hanganu                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.35

din 28 februarie 2000