Hotărârea nr. 344/2000

HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.283/30.10.2000 prin care s-a aprobat retragerea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Grigore Ureche nr.3 bl.W.Mărăcineanu din capitalul social al S.C.Iaşi XXI şi includerea acestuia în patrimoniul privat al statului

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L.nr.283/30.10.2000 prin care s-a aprobat retragerea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă, situat în Iaşi, str.Grigore Ureche nr.3, bl.W.Mărăcineanu din capitalul social al S.C.Iaşi XXI şi includerea acestuia în patrimoniul privat al statului

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere existenţa H.C.L.nr.283/30.20.2000 prin care s-a aprobat retragerea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă, situat în Iaşi, str.Grigore Ureche nr.3, bl.W.Mărăcineanu din capitalul social al S.C.Iaşi XXI şi includerea acestuia în patrimoniul privat al statului;

Având în vedere procedura prealabilă emisă de Prefectul Judeţului Iaşi prevăzută de art.111 din Legea nr.69/1991 precum şi analiza H.C.L.nr.283/30.10.2000 în şedinţa Consiliului Local din data de 29.XI.2000;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ARTICOL UNIC: Se revocă  H.C.L.nr.283/30.10.2000 prin care s-a aprobat retragerea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă, situat în Iaşi, str.Grigore Ureche nr.3, bl.W.Mărăcineanu din capitalul social al S.C.Iaşi XXI şi includerea acestuia în patrimoniul privat al statului.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Mihai Gafiţeanu                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.344

din 29 noiembrie 2000