Hotărârea nr. 336/2000

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5 (cinci) milioane lei din bugetul local al Municipiului Iaşi pentru finanţarea concursului "Cel mai frumos balcon din Iaşi" ediţia 2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 5 (cinci) milioane lei din bugetul local al Municipiului Iaşi pentru finanţarea concursului "Cel mai frumos balcon din Iaşi", ediţia 2000

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere propunerea domnului consilier prof.dr.Mihai Mititiuc;

Având în vedere art.54 din Regulamentul privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi R - 1997;

In temeiul art.28, alin.5 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se va asigura finanţarea concursului "Cel mai frumos balcon din Iaşi" ediţia 2000 cu suma de 5 (cinci) milioane lei din bugetul local al Municipiului Iaşi, prin transferarea sumei menţionate, din fondul de rezervă al bugetului, în capitolul 63 "Cheltuieli materiale privind gospodăria comunală".

Art.2 Suma de 5 milioane lei va fi utilizată după cum urmează:

a) Pentru premierea câştigătorilor concursului "Cel mai frumos balcon din Iaşi", ediţia 2000, suma de 4.700.000 lei.

b) Pentru executarea diplomelor câştigătorilor concursului "Cel mai frumos balcon din Iaşi" ediţia 2000, suma de 300.000 lei.

Art.3 Prezenta hotărâre va adusă la cunoştinţa celor interesaţi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Mihai Gafiţeanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.336

din 29 noiembrie 2000