Hotărârea nr. 333/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al "CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi începând cu data de 01.11.2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al "CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi, începând cu data de 01.11.2000

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere raportul de specialitate înaintat de "CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi, în temeiul art.18 din Legea Finanţelor Publice nr.189/1998 şi prevederile Legii Bugetului de Stat nr.76/2000;

In temeiul art.28 din legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000, începând cu data de 01.11.2000, la venituri în sumă de 113.916.000 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 113.916.000 mii lei.

Anexele 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată "CITADIN" - DSPM Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Mihai Gafiţeanu                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.333

din 29 noiembrie 2000