Hotărârea nr. 330/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării directă a executării obiectivului "AMENAJARE SPATII COMERCIALE - SUBSOL BLOC B1 DIN ANSAMBLUL STEFAN CEL MARE - IASI" către CITADIN DSPM IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încredinţării directă a executării obiectivului

"AMENAJARE SPATII COMERCIALE - SUBSOL BLOC B1 DIN ANSAMBLUL STEFAN CEL MARE - IASI"

către CITADIN DSPM IASI

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

Având în vedere HGR nr.727/1993 privind Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice, republicată în 1997;

Având în vedere O.G.12/1993 privind achiziţiile publice şi prevederile Ordinului comun al M.F. şi M.L.P.A.T. nr.784/34/N din 1998 privind conţinutul cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor şi decontare a execuţiei lucrărilor, completat cu Ordinul comun al M.F. şi M.L.P.A.T.nr.553/5367/N din 1999;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă încredinţarea directă  a executării obiectivului către CITADIN DSPM IASI, pentru lucrarea : "AMENAJARE SPATII COMERCIALE - SUBSOL BLOC B1 DIN ANSAMBLUL STEFAN CEL MARE - IASI" în cazul în care valoarea nu depăşeşte 2 miliarde lei.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Mihai Gafiţeanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.330

din 29 noiembrie 2000