Hotărârea nr. 300/2000

HOTĂRÂRE privind acordarea unui premiu de 30 milioane lei pictorului CONSTANTIN AGAFITEI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui premiu de 30 milioane lei

pictorului CONSTANTIN AGAFITEI

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere raportul Comisiei pentru activităţi culturale;

            In temeiul art.20 lit.u şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1  Se aprobă acordarea unui premiu de 30 milioane lei net din cap.5902 cultură, artă, domnului CONSTANTIN AGAFITEI  - pictor.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

cons.Vasile Danale Spiridon                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.300

din 30 octombrie 2000