Hotărârea nr. 292/2000

HOTĂRÂRE privind completarea cadrului legislativ şi a reglementărilor locale cu privire la administrarea deşeurilor din hârtie de toate tipurile în concordanţă cu reglementările şi normele existente în Uniunea Europeană
MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea cadrului legislativ şi a reglementărilor locale cu privire la administrarea deşeurilor din hârtie de toate tipurile, în concordanţă cu reglementările şi normele existente în Uniunea Europeană

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere raportul de specialitate al CITADIN - D.S.P.M.;

In concordanţă cu prevederile "Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României", partea a II a, cap.5, paragraf 5.10 şi cu prevederile "Agendei 21" pentru România;

In temeiul H.G.nr.155/1999 - privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor;

In temeiul O.U.G.nr.78/16.06.2000;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

PROGRAM MUNICIPAL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR DIN HIRTIE

 

Art.1 Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate desfăşoare activităţi independente şi persoanele juridice au obligaţia asigure colectarea deşeurilor din hârtie şi faciliteze reciclarea

Aceeaşi obligativitate revine  şi tuturor firmelor distribuitoare sau reprezentanţilor care asigură desfacerea pe piaţa municipiului Iaşi a unor produse din hârtie sau a unor produse ambalate în hârtie şi care deservesc agenţii economici producători, cu sediul în alte localităţi sau străinătate.

Art.2 Persoanele fizice autorizate desfăşoare activităţi independente şi persoanele juridice sunt obligate coopereze cu CITADIN - D.S.P.M., în vederea soluţionării obligaţiilor prevăzute la art.1.

Art.3 CITADIN - D.S.P.M. va asigura posibilitatea colectării selective direct la sursă şi gestionarea deşeurilor din hârtie prin punerea la dispoziţie a minicontainerelor metalice inscripţionate

Mijloacele de colectare selectivă a deşeurilor din hârtie menţionate mai sus vor fi furnizate de către CITADIN - D.S.P.M.

Art.4 Inspectoratul Scolar Judeţean va milita pentru organizarea împreună cu CITADIN -D.S.P.M. a unor puncte de colectare în şcoli, vizând în primul rând rolul educaţional al acestei iniţiative, dar şi posibilitatea realizării unor venituri proprii.

Art.5 Administraţia publică locală va solicita implicarea mijloacelor mass - media în mediatizarea programului municipal pentru managementul deşeurilor din hârtie şi în derularea programului de informare, conştientizare şi implicare a populaţiei privind armonizarea cu reglementările existente în Uniunea Europeană în legătură cu administrarea deşeurilor de toate categoriile.

Art.6 Iniţiatorii prezentului program municipal pentru managementul deşeurilor din hârtie vor stabili împreună cu agenţii economici implicaţi în derularea programului cu instituţiile şi organizaţiile interesate şi cu responsabilităţi în domeniu, de asemenea ţinând cont de opinia locuitorilor municipiului Iaşi, toate detaliile tehnice şi economice necesare, care vor deveni obligatorii după aprobarea lor în Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi care vor fi apoi făcute publice.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Vasile Spiridon Danale                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.292

din 30 octombrie 2000