Hotărârea nr. 283/2000

HOTĂRÂRE privind retragerea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Grigore Ureche nr.3 bl.W.Mărăcineanu din capitalul social al S.C."Iaşi XXI"S.C.A. şi includerea acestuia în patrimoniul privat al statului

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Grigore Ureche nr.3, bl.W.Mărăcineanu din capitalul social al S.C."Iaşi XXI"S.C.A. şi includerea acestuia în patrimoniul privat al statului

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul nr.1438/03.03.2000 al Direcţiei de
Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 şi Legii nr.213/1998;

In conformitate cu prevederile art.28 al Legii nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Grigore Ureche nr.3, bl.Walter Mărăcineanu, parterÂmezanin, al cărui uzufruct constituie aport al Consiliului Local Iaşi la capitalul social al S.C."Iaşi XXI"S.C.A., se retrage din administrarea societăţii urmând ca până în anul 2005 Consiliul Local al Municipiului Iaşi să asigure contravaloarea uzufructului retras.

 Art.2 Odată cu efectuarea procedurilor legale privind modificarea capitalului social al S.C."Iaşi XXI"SCA, spaţiul de la adresa de mai sus se transferă din patrimoniul privat al Consiliului Local Iaşi în patrimoniul privat al statului.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Vasile Spiridon Danale                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.283

din 30 octombrie 2000