Hotărârea nr. 268/2000

HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi PREA FERICITULUI TEOCTIST PATRIARHUL ROMÂNIEI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi,

PREA FERICITULUI TEOCTIST, PATRIARHUL ROMÂNIEI

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere raportul comisiei pentru activităţi culturale şi a cultelor;

In temeiul art.20 lit.u şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ARTICOL UNIC: Se conferă titlul de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi, PREA FERICITULUI TEOCTIST, PATRIARHUL ROMÂNIEI.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

   cons.Romeo Ciobanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.268

din 6 octombrie 2000