Hotărârea nr. 264/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasării în incinta unităţii "TEPRO"S.A.IASI a bustului celui ce a fost lider de sindicat - VIRGIL SĂHLEANU

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amplasării în incinta unităţii "TEPRO"S.A.IASI a bustului celui ce a fost lider de sindicat - VIRGIL SĂHLEANU

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa nr.50142 din 19.09.2000 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Iaşi de către Confederaţia Naţională Sindicală  "Cartel Alfa";

Având în vedere personalitatea celui ce a fost lider de sindicat "TEPRO"S.A.IASI, VIRGIL SĂHLEANU;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă amplasarea în incinta unităţii "TEPRO"S.A.IASI a bustului celui ce a fost lider de sindicat  - VIRGIL SĂHLEANU.

Art.2 Execuţia bustului se va realiza în urma unei licitaţii publice iar finanţarea se va face prin grija Primăriei Municipiului Iaşi.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Direcţiei Urbanism şi Biroul Licitaţii  pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.ing.Antimir Daşu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.264

din 2 octombrie 2000