Hotărârea nr. 254/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie a proiectării pentru lucrarea "CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ ŞI COPIL - HECUBA" din Iaşi str.Codrescu nr.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie a proiectării pentru lucrarea

“CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ ŞI COPIL - HECUBA” din Iaşi, str.Codrescu nr.6

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Investiţii şi Serviciul Relaţii Internaţionale şi Derulare Programe Europene din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.40/25.04.1994, privind trecerea în patrimoniul municipiului Iaşi a imobilelor şi terenurilor situate în Iaşi, str.Codrescu nr.6;

            Având în vedere H.C.L.nr.137/29.05.2000 privind trecerea în administrarea Consiliului Local a două spaţii cu altă destinaţie situate în Iaşi, str.Codrescu nr.6;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere  H.G.R.nr.727/1993 privind Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice, republicată în 1997;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie publică fără preselecţie a proiectării, pentru lucrarea “CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ ŞI COPIL - HECUBA” din Iaşi, str.Codrescu nr.6.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

       cons.ec.Petra Carp                                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Nr.254

din 25 septembrie 2000