Hotărârea nr. 250/2000

HOTĂRÂRE privind preluarea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului situat în Iaşi Al.Rozelor nr.50 (str.Socola nr.92 nr.vechi)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului situat în Iaşi, Al.Rozelor nr.50 (str.Socola nr.92 nr.vechi)

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere că imobilul din Al.Rozelor, nr.50 (str.Socola nr.92 nr vechi) a fost ocupat (în administrare) până în 1991 de fosta A.C.M.R.I.C.;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de D.A.F.I.S.;

            Având în vedere că acest imobil nu are în prezent proprietar;

            In conformitate cu art.83, 84 şi art.20 lit.g şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se preia în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi, Corpul B al imobilului  situat în Iaşi, Al.Rozelor nr.50 (str.Socola nr.92 nr.vechi) -  proprietate de stat care în prezent este părăsit.

            Art.2 Contractele de închiriere  încheiate de administratorii anteriori vor fi prelungite în condiţiile în care acestea sunt încheiate în condiţiile legii.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate.

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                SECRETAR,

     cons.ec.Petra Carp                                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.250

din 25 septembrie 2000