Hotărârea nr. 249/2000

HOTĂRÂRE privind revocarea art.3 alin.2 şi 3 din H.C.L.M.nr.59/31.03.1997 74/23.04.1997 112/26.05.1997 135/21.07.1997 165/20.10.1997 referitoare la concesionarea suprafeţelor de teren ce depăşesc terenul aferent locuinţelor cumpărate în baza Legii nr.112/1995 şi revocarea H.C.L.M.nr.85/03.05.1999 cu privire la concesionarea directă a suprafeţelor de teren ce constituie curţile locuinţelor situate în Pav.C.F.R.-Dacia către titularii contractelor de vânzare - cumpărare a locuinţelor

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea art.3 alin.2 şi 3 din H.C.L.M.nr.59/31.03.1997; 74/23.04.1997; 112/26.05.1997; 135/21.07.1997; 165/20.10.1997, referitoare la concesionarea suprafeţelor de teren ce depăşesc terenul aferent locuinţelor cumpărate în baza Legii nr.112/1995, şi revocarea H.C.L.M.nr.85/03.05.1999, cu privire la concesionarea directă a suprafeţelor de teren ce constituie curţile locuinţelor situate în Pav.C.F.R.-Dacia, către titularii

contractelor de vânzare - cumpărare a locuinţelor

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991 - republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se revocă art.3 - alin.2 şi 3 din H.C.L.M.nr.59/31.03.1997; 74/23.04.1997; 112/26.05.1997; 135/21.07.1997; 165/20.10.1997, referitoare la concesionarea suprafeţelor de teren ce depăşesc terenul aferent locuinţelor cumpărate în baza Legii nr.112/1995 şi revocarea H.C.L.M.nr.85/03.05.1999 cu privire la concesionarea directă a suprafeţelor de teren ce constituie curţile locuinţelor situate în Pav.C.F.R.-Dacia.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

        cons.ec.Petra Carp                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.249

din 25 septembrie 2000