Hotărârea nr. 239/2000

HOTĂRÂRE privind trecerea în patrimoniul public al municipiului Iaşi a lucrărilor de artă monumentală Gr.T.Popa şi Titu Maiorescu

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea în patrimoniul public al municipiului Iaşi a lucrărilor de artă monumentală Gr.T.Popa şi Titu Maiorescu

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere solicitarea Ministerului Culturii privind includerea în domeniul public al municipiului Iaşi a unor lucrări de artă monumentală;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art.9, alin.1, referitor la trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al consiliilor locale a unor bunuri;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Iaşi lucrările de artă monumentală Gr.T.Popa şi Titu Maiorescu.

            Art.2 Prezenta hotărâre constituie procedura prealabilă în vederea emiterii unei Hotărâri de Guvern, conform art.9 din Legea nr.213/1998.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire această hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

        cons.ec.Petra Carp                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.239

din 25 septembrie 2000