Hotărârea nr. 232/2000

HOTĂRÂRE privind preluarea a 16 posturi de îngrijitor de la CITADIN D.S.P.M. la Personalul Muncitor şi de Deservire din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi prin redistribuire

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

            privind preluarea a 16 posturi de îngrijitor de la CITADIN

            D.S.P.M. la Personalul Muncitor şi de Deservire din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi prin redistribuire

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul emis de Direcţia de Control Financiar şi Audit Intern;

            Având în vedere art.20 lit.d din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            În temeiul art.28 alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE :

           

            Art.1. Se aprobă preluarea a 16 posturi de îngrijitor de la CITADIN D.S.P.M. la Personal Muncitor şi de Deservire din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi prin redistribuire.

            Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR

        cons. Constantin Adăscăliţei                                 cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 232

din 28 august 2000