Hotărârea nr. 231/2000

HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei Municipale de verificare şi aprobare a dosarelor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

            privind constituirea Comisiei Municipale de verificare şi aprobare a dosarelor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile O.U.nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

            Având în vedere Ordinul nr.152/1999 privind plata drepturilor salariale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;

            Având în vedere H.C.L.nr.118/24.04.2000 privind preluarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav de către Primăria Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.G.nr.626/28.07.2000 privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

            În temeiul art.28 alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei municipale de verificare a dosarelor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav preluate de la Institutul de Stat Teritorial pentru Handicapaţi şi de aprobare a dosarelor înregistrate după data preluării, în următoarea componenţă: preşedinte, secretar, director economic, şef Serviciu Resurse Umane, şef Serviciu Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială, 4 medici specialişti, 1 psiholog, 1 consilier juridic, 2 consilieri municipali(consilier Renata Puşcaşu, consilier Petru Focşa).

            Art.2. Comisia se va întruni bilunar.

            Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR

         coss. Constantun Adăscăliţei                                   cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr. 231

din 28 august 2000