Hotărârea nr. 224/2000

HOTĂRÂRE privind constituirea şi însuşirea patrimoniului turistic al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

            privind constituirea şi însuşirea patrimoniului turistic al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere O.G.R. nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;

            Având în vedere H.G.R. nr.33/19 ianuarie 2000 privind aprobarea Metodologiei de înscriere , atestare şi a criteriilor de evidenţiere a patrimoniului turistic;

            Având în vedere adresa nr.38509/7.07.2000 a Consiliului Judeţean Iaşi privind solicitarea înscrierii resurselor turistice în Registrul local al patrimoniului turistic;

            În conformitate cu art.20 şi 28 din Legea 69/1991,, republicată, privind Administraţia publică locală;

 

HOTARAŞTE:

 

            Art.1. Se constituie şi se însuşeşte inventarul patrimoniului turistic al Municipiului Iaşi, în conformitate cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care va suferi modificări cu completări ulterioare.

            Art.2. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR

 cons. Constantin Adăscăliţei                                         cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 224

din 28 august 2000