Hotărârea nr. 220/2000

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului Hozoc Florin

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

            privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului                  Iaşi al domnului Hozoc Florin

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere demisia din funcţia de consilier municipal al domnului Bucu Ion;

            Având în vedere raportul comisiei de validare privind examinarea legalităţii alegerii domnului Hozoc Florin în funcţie de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            În temeiul art.17 alin.4 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

ARTICOL UNIC :  Se validează mandatul de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului Hozoc Florin.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR

cons. Constantin Adăscăliţei                              cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 220

din 28 august 2000