Hotărârea nr. 213/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie a expertizării şi a proiectării documentaţiei de reabilitare a Stadionului "Emil Alexandrescu" municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii la licitaţie a expertizării şi a proiectării documentaţiei de reabilitare a Stadionului “Emil Alexandrescu”, municipiul Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In baza referatului de specialitate întocmit de Direcţia de Patrimoniu privind necesitatea scoaterii la licitaţie a expertizei şi a proiectării documentaţiei de reabilitare a Stadionului “Emil Alexandrescu, municipiul Iaşi;

            Având în vedere H.G.R.nr.727/1993 care aprobă “Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor şi adjudecarea ofertelor proiectării investiţiilor publice”, republicată în 1997;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie a expertizei şi a proiectării documentaţiei de reabilitare a Stadionului “Emil Alexandrescu” - municipiul Iaşi.

            Art.2 Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica serviciilor interesate din Primăria Municipiului Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

cons.arh.George Carapanu                                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.213

din 31 iulie 2000