Hotărârea nr. 212/2000

HOTĂRÂRE privind acordarea gratuită a uniformelor de serviciu inspectorilor de specialitate de la Serviciul Control Urbanism şi Corp Control Primar în vederea asigurării prestigiului social în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu conform H.G.nr.667/1991

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea gratuită a uniformelor de serviciu inspectorilor de specialitate de la Serviciul Control Urbanism şi Corp Control Primar, în vederea asigurării prestigiului social, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, conform H.G.nr.667/1991

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Administrativ;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale, statuate prin art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se acordă uniforme de serviciu inspectorilor de specialitate de la Serviciul Control Urbanism şi Corp Control Primar, în vederea asigurării prestigiului social, pe durata exercitării atribuţiilor de serviciu.

            Art.2 Confecţionarea şi achiziţionarea acestor uniforme se vor realiza prin licitaţie publică.

            Art.3 Cheltuielile necesare pentru confecţionarea uniformelor de serviciu vor fi incluse la Capitolul Cheltuieli Materiale.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.arh.George Carapanu                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.212

din 31 iulie 2000