Hotărârea nr. 203/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie a proiectării obiectivului de investiţii "Canalizare - stradela Mizil" din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie a proiectării

obiectivului de investiţii “Canalizare - stradela Mizil” din municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.384667.07.2000, întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.727/1993 care aprobă”Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor şi adejudecarea proiectării investiţiilor publice-, republicată în 1997;

            Având în vedere prevederile Ordinului comun al M.F şi M.L.P.A.T. nr.784/34/N din 1998, privind conţinutul cadru de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi decontarea execuţiei lucrărilor, completat cu Ordinul comun al M.F. şi M.L.P.A.T. nr.553/536/NN din 1999;

            In temeiul art.28 din Legea nr.689/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de prefezabilitate al obiectivului de investiţii “Canalizare - stradela Mizil”.

            Art.2 Se aprobă scoaterea la licitaţie a proiectării obiectivului de investiţii “Canalizare - stradela Mizil”.

            Art.3 Se aprobă comisia de licitaţie în vederea adjudecării proiectării în componenţa prevăzută în Anexa nr.1.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.arh.George Carapanu                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.203

din 31 iulie 2000