Hotărârea nr. 193/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN24 - Calea Chişinăului (Bd.T.Vladimirescu Tr.II - str.Bucium)" municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii

“ Ranforsare sistem rutier pe DN24 - Calea Chişinăului (Bd.T.Vladimirescu Tr.II - str.Bucium)”, municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.727/1993 care aprobă “Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice” republicată în anul 1997;

            Având în vedere prevederile Ordinului comun al Ministerului de Finanţe şi M.L.P.A.T. nr.784/34/N/1998 privind conţinutul cu Ordinul comun M.F.- M.L.P.A.T. nr.553/1999;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de prefezabilitate al obiectivului de investiţiiRanforsare sistem rutier pe DN 24 - Calea Chişinăului (Bd.T.Vladimirescu Tr.II - str.Bucium).

            Art.2 Se aprobă scoaterea la licitaţie a proiectării obiectivului de investiţiiRanforsare sistem rutier pe DN 24 - Calea Chişinăului (Bd.T.Vladimirescu Tr.II - str.Bucium)”.

            Art.3 Se aprobă comisia de licitaţie în vederea adjudecării proiectării având componenţa prevăzută în anexa nr.1.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.arh.George Carapanu                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.193

din 31 iulie 2000