Hotărârea nr. 166/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.76/05.2000 - privind bugetul de stat pe anul 2000;

            Având în vedere prevederile art.5 alin.1, art.19, art.20 alin.4 din Legea nr.189/1998 privind Finanţele Publice Locale;

            Având în vedere Raportul de Specialitate privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 înregistrat la data de 29.06.2000;

            Având în vedere prevederile art.20, lit.e, art.92-94 şi art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000, la venituri în sumă de 8.740.636.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 8.740.636.000 lei.

            Anexele 1 - 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

 cons.arh.George Carapanu                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.166

din 31 iulie 2000